Projektiranje i konzalting

Tehnička potpora tijekom cijelog projekta uz usluge održavanja 24/7 nakon završetka projekta

Naše iskustvo i znanje od projektiranja, vođenja koordinacije radova na terenu do održavanja osigurava uspješnu realizaciju složenih projekata.

 • Specifikacija / Izbor opreme
 • Tehnički opisi instaliranih sustava
 • Proračuni (dinamičk i statički proračuni primarne opreme, elaborati zaštite)
 • Projektiranje primarne opreme (više-dimenzionalno projektiranje)
 • Projektiranje sekundarne opreme (specijalistički sustavi)
 • Operativni planovi ispitivanja i puštanja u pogon
 • Razvoj i nadogradnje programske podrške
 • Provedba programa kvalitete i očuvanja okoliša

Održavanje

Osiguravamo kontinuirano održavanje i servis postrojenja u cilju produženja životnog vijeka opreme.

Održavanje sustava provodimo u skladu s važećim tehničkim propisima i prihvaćenim normama te zakonskom regulativom uz povećanje pouzdanost i raspoloživosti opreme te reduciranja troškova tijekom životnog ciklusa instalirane opreme i sustava.

 • Strategija održavanja u tijeku eksploatacije
 • Preventivno održavanje
 • Monitoring stanja opreme i inspekcije
 • Dijagnostička ispitivanja
 • Interventno održavanje uz analize te otklanjanje kvarova
 • Osiguravanje rezervnih dijelova

Školovanje

Naši tečajevi su osmišljeni da vam pruže detaljno teoretsko i praktično znanje o cjelokupnom postrojenju i instaliranim sustavima.

Nudimo širok opseg tečajeva za operativno osoblje, osoblje na održavanju postrojenja, sistem inženjere i programere. Naglasak je na integraciju postrojenja i njihovu funkcionalnosti u domeni primarne i sekundarne opreme, IT rješenja i digitalizaciji.

 • Tečajevi se održavaju u centru za obuku u sjedištu društva
 • Tečajeve održavamo on site prema zahtjevima naručitelja

Montaža postrojenja

 • Ugradnja elektro opreme
 • Polaganje i spajanje energetskih i signalnih kabela te izrada ožičenja
 • Izrada kabelskih završetaka
 • Izrada završetaka i spajanje optičkih niti
 • Izvođenje uzemljivača postrojenja
 • Montaža elektroenergetskih i kompleksnih industrijskih objekata
 • Rekonstrukcije
 • Proširivanje postojećih kapaciteta
 • Izvođenje provizornih napajanja
 • Nadzor i konzultacije pri izgradnji postrojenja, interventne aktivnosti, saniranje oštećenja i sl.

Ispitivanje i puštanje u pogon

 • Kontrola kvalitete nakon izvršene ugradnje i ožičenja, funkcijsko ispitivanje ugrađene opreme i stavljanje postrojenja u pogon
 • Izrada izvješća o izvršenim ispitivanjima
 • Nadzor nad ispitivanjem
 • Koordiniranje aktivnosti pri izgradnji kompleksnih elektroenergetskih i industrijskih postrojenja
 • Dokazivanje kapaciteta u probnom pogonu
 • Educiranje pogonskog osoblja
 • Analize uzroka kvara
 • Konzultacije
 • Izrada elaborata podešenja relejne zaštite
 • Specijalna mjerenja i ispitivanja u postrojenju