Digitalizacija procesa u energetici, transportu, vodoprivredi, industriji i upravljanju pametnim zgradama

Nositelj smo digitalne transformacije i dajemo posebnu pozornost rješenjima namijenjenim kibernetičkoj sigurnosti, naprednim energetskim mrežama te brojnim drugim inovativnim digitalnim rješenjima u segmentima poput pametnih gradova i podatkovnih centara.

Predvodimo digitalizaciju u sektorima energetike, transporta, vodoprivrede i industrije svojim potpunim, već dugo dokazanim SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) rješenjem PROZA NET te digitalnim sustavom za održavanje postrojenja sa SCADA i Augmented Reality (proširena stvarnost) integracijom.


Integracijska platforma PROZA NET

SCADA & RTGo

PROZA NET 

Jedan od osnovnih problema ubrzanog razvoja i integracije napredne elektroenergetske mreže je nedostatak jedinstvenog okruženja koje će omogućiti jednostavno uvođenje novih podsustava te pritom osigurati neovisnost o određenoj tehnologiji, primijenjenoj upravljačkoj metodologiji i proizvođačima opreme. Navedene probleme uspješno rješavamo implementacijom PROZA NET platforme koja pruža odgovarajuća tehnološka rješenja temeljena na otvorenim tehnologijama koji omogućuju aplikacijsko i komunikacijsko povezivanje raspodijeljenih upravljačko-nadzornih uređaja i aplikacija. Posrednička platforma PROZA NET predstavlja sloj programske podrške koji omogućuje međudjelovanje različitih aplikacija i/ili uređaja s ciljem jednostavnijeg i bržeg razvoja aplikacija te pritom pruža skup programskih funkcionalnosti više razine od samog operacijskog sustava. Napredni sustavi industrijske automatizacije uvelike su temeljeni na računalnim sustavima i stoga posredničke platforme imaju značajnu ulogu u razvoju raspodijeljenih upravljačko-nadzornih sustava.

Glavne značajke PROZA NET platforme su:

 • Općenitost primjene – neovisnost od domeni automatizacijskog sustava
 • Skalabilnost – mogućnost primjene  od mobilnih uređaja do podatkovnih centara
 • Prilagodljivost – temeljenost na proširivim programskim okruženjima i bibliotekama
 • Modularnost – prilagođenost povezivanju s vanjskim sustavima ostalih proizvođača
 • Otvorenost – utemeljenost na međunarodnim industrijskim normama i globalno prihvaćenim tehnologijama

PROZA NET je platforma unutar koje realiziramo SCADA sustav s funkcijama za nadzor i upravljanje objektima i postrojenjima u području elektroenergetike (uključujući obnovljive izvore energije s referencama na vjetroelektranama), plina i nafte, industrije, transporta i vodoprivrede koji se kontinuirano nadograđujemo s obzirom na napredak u tehnologiji.

PROZA NET je u potpunosti razvijen u KONČAR-KET-u i rezultat je vlastitog znanja i iskustva sa više stotina instalacija u elektroenergetici, plinskom sektoru, industriji, vodoprivredi, transportu.

RTGo sustav se koristi kao digitalni sustav koji pripomaže procedurama održavanja svih vrsta postrojenja. Sustav ne ovisi o tipu postrojenja i, osim analize procesa održavanja i kvarova, nudi i mogućnost čitanja uputa od strane operatera te prikaz digitalnih SCADA informacija na bilo kojoj lokaciji u realnom vremenu (stvarni trenutni podaci) koristeći proširenu stvarnost.

RTGo platforma je sustav namijenjen korištenju u održavanju svih vrsta postrojenja. Napravljena je s ciljem primjene u raznim domenama, čineći ga korisnim u bilo kojem tipu postrojenja uključujući i velika energetska postrojenja. S RTGo platformom postižete mogućnost digitalizacije svih procesa u održavanju. RTGo nudi mogućnost definiranja detaljnih opisa procedura održavanja, te opisa samih koraka potrebnih operateru da izvrši te procedure. Operater koristi mobilnu RTGo aplikaciju za čitanje uputa prije izvršavanja procesa održavanja, te za vrijeme samog izvršavanja. Aplikacija mu nudi mogućnost snimanja slika i teksta o izvršenim koracima procesa te o iznenada nađenim kvarovima. Osoblje preko web aplikacije može pratiti cijelo održavanje te analizirati i optimizirati sve procese čime se postiže mogućnost rane predikcije kvarova.

RTGo također nudi mogućnost integracije sa SCADA sustavom u okolini te s mobilnom aplikacijom pomoću proširene stvarnosti može bilo gdje u realnom vremenu vizualizirati trenutno stanje opreme, što je ponekad neophodno za brzo izvršavanje procedura održavanja. Ovo se postiže postavljanjem specijalnim Končar markera proširene stvarnosti te promatranjem markera kroz kameru mobilnog uređaja. Kad RTGo aplikacija detektira marker preko njega iscrta trenutno stanje relevantne opreme.

Pogledaj sve instalacije PROZA NET

Preuzmi sve reference

Kibernetička sigurnost

Prvi svjetski certifikat za usklađenost s međunarodno priznatim industrijskim standardom IEC 62443-2-4

Platforma za digitalizaciju automatiziranih elektroenergetskih sustava PROZA NET je certificirana za usklađenost s međunarodno priznatim industrijskim standardom IEC 62443-2-4.

Kibernetički sigurna elektroenergetska mreža je preduvjet automatizacije i napretka budućih pametnih gradova, a činjenica da je KONČAREV proizvod PROZA NET prvi na svijetu dobio certifikat za kibernetičku sigurnost omogućit će stvaranje novih digitalnih rješenja koja će omogućiti ubrzani razvoj naredne elektroenergetske mreže poznate kao Smart Grid.

Mrežno dostupni digitalni sustavi omogućavaju napade kod kojih je moguće sakriti ili lažirati izvore napada, a kod sustava koji su izolirani najveća prijetnja dolazi od načina rada sa sustavima.

Pratimo trendove vezane uz upravljanje i sigurnost digitalnih sustava i proizvoda. Prije nekoliko godina dobiven je certifikat za upravljanje informacijskom sigurnosti, a certifikat IEC 62443-2-4 prirodni je nastavak započetog procesa postupnog povećavanja kibernetičke sigurnosti sustava koje isporučujemo svojim kupcima.

 

 

 


Istraživački projekti

Istraživačkim razvojnim projektima, sufinanciranim iz programa Obzor 2020 usmjeravamo vlastiti razvoj

.

Opis projekata


Automatska regulacija proizvodnje

PROZA AGC

PROZA AGC  je naš sustav koji je u potpunosti razvijen u KONČAR KET-u s funkcijama Sekundarne regulacije snage razmjene i frekvencije te tercijarne regulacije za operatore prijenosnog sustava i za funkcionalnost automatizirane provedbe voznog reda za centre proizvodnje. Primjenjiv je i za funkcije slave  AGC-a kod operatora prijenosnog sustava kada postoji nadređeni koordinator kontrolnog bloka kao i  slave funkcija u centru proizvodnje kada sekundarnu regulaciju snage razmjene i frekvencije provodi kontrolno područje.

PROZA AGC je modularne arhitekture izveden u redundantnoj konfiguraciji s mogućnošću izbora modula ovisno o implementaciji i korisničkim zahtjevima.

PROZA AGC je samostalan sustav u redundantnoj konfiguraciji s omogućenom dvosmjernom komunikacijom sa SCADA sustavima koristići standardizirane protokole bez ograničenja na izbor SCADA sustava s kojima se povezuje, kao i implementiranom podrškom za povezivanje s eksternim aplikacijama i sustavima.

PROZA AGC funkcije za implementaciju kod operatora prijenosnog sustava su:

 • predprocesiranje podataka
 • podrška za kontrolno područje i kontrolni blok
 • višestruki izvori mjerenje i izbor prioritetnog mjerenj
 • izračun greške kontrolnog područja/bloka
 • PI regulacijski algoritam
 • merit order lista pri selekciji AGC jedinice
 • slanje setpoint-a
 • praćenje regulacijskih rezervi
 • simulacija odzivnosti AGC jedinica.

PROZA AGC funkcije za implementaciju u centrima proizvodnje je reduciran skup funkcija:

 • predprocesiranje podataka
 • merit order lista pri selekciji AGC jedinice
 • slanje setpoint-a
 • simulacija odzivnosti AGC jedinica.