Digitalizacija procesa u energetici, transportu, vodoprivredi, industriji i upravljanju pametnim zgradama

Nositelj smo digitalne transformacije i dajemo posebnu pozornost rješenjima namijenjenim kibernetičkoj sigurnosti, naprednim energetskim mrežama te brojnim drugim inovativnim digitalnim rješenjima u segmentima poput pametnih gradova i podatkovnih centara.

Predvodimo digitalizaciju u sektorima energetike, transporta, vodoprivrede i industrije svojim potpunim, već dugo dokazanim SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) rješenjem PROZA NET te digitalnim sustavom za održavanje postrojenja sa SCADA i Augmented Reality (proširena stvarnost) integracijom.


Integracijska platforma PROZA NET

SCADA & RTGo

PROZA NET 

Jedan od osnovnih problema ubrzanog razvoja i integracije napredne elektroenergetske mreže je nedostatak jedinstvenog okruženja koje će omogućiti jednostavno uvođenje novih podsustava te pritom osigurati neovisnost o određenoj tehnologiji, primijenjenoj upravljačkoj metodologiji i proizvođačima opreme. Navedene probleme uspješno rješavamo implementacijom PROZA NET platforme koja pruža odgovarajuća tehnološka rješenja temeljena na otvorenim tehnologijama koji omogućuju aplikacijsko i komunikacijsko povezivanje raspodijeljenih upravljačko-nadzornih uređaja i aplikacija. Posrednička platforma PROZA NET predstavlja sloj programske podrške koji omogućuje međudjelovanje različitih aplikacija i/ili uređaja s ciljem jednostavnijeg i bržeg razvoja aplikacija te pritom pruža skup programskih funkcionalnosti više razine od samog operacijskog sustava. Napredni sustavi industrijske automatizacije uvelike su temeljeni na računalnim sustavima i stoga posredničke platforme imaju značajnu ulogu u razvoju raspodijeljenih upravljačko-nadzornih sustava.

Glavne značajke PROZA NET platforme su:

 • Općenitost primjene – neovisnost od domeni automatizacijskog sustava
 • Skalabilnost – mogućnost primjene  od mobilnih uređaja do podatkovnih centara
 • Prilagodljivost – temeljenost na proširivim programskim okruženjima i bibliotekama
 • Modularnost – prilagođenost povezivanju s vanjskim sustavima ostalih proizvođača
 • Otvorenost – utemeljenost na međunarodnim industrijskim normama i globalno prihvaćenim tehnologijama

PROZA NET je platforma unutar koje realiziramo SCADA sustav s funkcijama za nadzor i upravljanje objektima i postrojenjima u području elektroenergetike (uključujući obnovljive izvore energije s referencama na vjetroelektranama), plina i nafte, industrije, transporta i vodoprivrede koji se kontinuirano nadograđujemo s obzirom na napredak u tehnologiji.

PROZA NET je u potpunosti razvijen u KONČAR-KET-u i rezultat je vlastitog znanja i iskustva sa više stotina instalacija u elektroenergetici, plinskom sektoru, industriji, vodoprivredi, transportu.

RTGo sustav se koristi kao digitalni sustav koji pripomaže procedurama održavanja svih vrsta postrojenja. Sustav ne ovisi o tipu postrojenja i, osim analize procesa održavanja i kvarova, nudi i mogućnost čitanja uputa od strane operatera te prikaz digitalnih SCADA informacija na bilo kojoj lokaciji u realnom vremenu (stvarni trenutni podaci) koristeći proširenu stvarnost.

RTGo platforma je sustav namijenjen korištenju u održavanju svih vrsta postrojenja. Napravljena je s ciljem primjene u raznim domenama, čineći ga korisnim u bilo kojem tipu postrojenja uključujući i velika energetska postrojenja. S RTGo platformom postižete mogućnost digitalizacije svih procesa u održavanju. RTGo nudi mogućnost definiranja detaljnih opisa procedura održavanja, te opisa samih koraka potrebnih operateru da izvrši te procedure. Operater koristi mobilnu RTGo aplikaciju za čitanje uputa prije izvršavanja procesa održavanja, te za vrijeme samog izvršavanja. Aplikacija mu nudi mogućnost snimanja slika i teksta o izvršenim koracima procesa te o iznenada nađenim kvarovima. Osoblje preko web aplikacije može pratiti cijelo održavanje te analizirati i optimizirati sve procese čime se postiže mogućnost rane predikcije kvarova.

RTGo također nudi mogućnost integracije sa SCADA sustavom u okolini te s mobilnom aplikacijom pomoću proširene stvarnosti može bilo gdje u realnom vremenu vizualizirati trenutno stanje opreme, što je ponekad neophodno za brzo izvršavanje procedura održavanja. Ovo se postiže postavljanjem specijalnim Končar markera proširene stvarnosti te promatranjem markera kroz kameru mobilnog uređaja. Kad RTGo aplikacija detektira marker preko njega iscrta trenutno stanje relevantne opreme.

Pogledaj sve instalacije PROZA NET

Preuzmi sve reference

Kibernetička sigurnost

Prvi svjetski certifikat za usklađenost s međunarodno priznatim industrijskim standardom IEC 62443-2-4

Platforma za digitalizaciju automatiziranih elektroenergetskih sustava PROZA NET je certificirana za usklađenost s međunarodno priznatim industrijskim standardom IEC 62443-2-4.

Kibernetički sigurna elektroenergetska mreža je preduvjet automatizacije i napretka budućih pametnih gradova, a činjenica da je KONČAREV proizvod PROZA NET prvi na svijetu dobio certifikat za kibernetičku sigurnost omogućit će stvaranje novih digitalnih rješenja koja će omogućiti ubrzani razvoj naredne elektroenergetske mreže poznate kao Smart Grid.

Mrežno dostupni digitalni sustavi omogućavaju napade kod kojih je moguće sakriti ili lažirati izvore napada, a kod sustava koji su izolirani najveća prijetnja dolazi od načina rada sa sustavima.

Pratimo trendove vezane uz upravljanje i sigurnost digitalnih sustava i proizvoda. Prije nekoliko godina dobiven je certifikat za upravljanje informacijskom sigurnosti, a certifikat IEC 62443-2-4 prirodni je nastavak započetog procesa postupnog povećavanja kibernetičke sigurnosti sustava koje isporučujemo svojim kupcima.

 

 

 


Istraživački projekti

Europski projekti

Sudjelujemo u značajnim projektima financiranim od EU.

Opis projekata

FLEXCoop - Demand response for energy cooperatives

U projektu FLEXCoop razvija se kompletna softverska podloga za automatsko aktivno upravljanje potrošnjom. Tom softverskom podlogom otvaraju se novi poslovni modeli za energetske zadruge koje postaju aktivni sudionici tržišta energije u ulozi agregatora. Cilj projekta je izgraditi inovativnu i efikasnu podršku energetskim zadrugama, te podržavati eksploataciju njihovih mikromreža i virtualnih elektrana za potrebe uravnoteženja elektroenergetskog sustava. Projekt FLEXCoop s posebnom pažnjom prati komfor i zahtjeve krajnjih korisnika koji sudjeluju u aktivnom upravljanju potrošnjom: razrađuju se i mehanizmi nagrađivanja za pružanje tih usluga, što omogućuje demokratizaciju tržišta energije. U projekt KONČAR-KET donosi ekspertizu iz relevantnih standarda, te sudjeluje u izgradnji glavne arhitekture projekta te tehnički povezuje softversku podlogu projekta sa sustavima u operatoru distribucijskog sustava. Projekt ima pilot lokacije u Španjolskoj i Nizozemskoj. Financiran je kroz EU program Obzor 2020 usmjeren na istraživanje i inovacije, kroz ugovor broj 773909.
http://www.flexcoop.eu/

HOLISDER - Holistic Demand Response Optimization in Buildings and Districts

Cilj projekta HOLISDER je omogućiti zgradama doprinos stabilnosti energetskih mreža, te otvoriti put značajnom smanjenju troškova energije krajnjih korisnika (i do 45%). Projektom HOLISDER gradi se otvorena interoperabilna platforma temeljena na zrelim tehnologijama, koja će krajnjim korisnicima pružati mogućnost aktivnog sudjelovanja na tržištu kroz više implicitnih i hibridnih načina dinamičkog upravljanja potrošnjom. HOLISDER u prvom redu donosi otvoren, modularan i interoperabilan okvir za upravljanje podacima do razine podataka iz zgrada. Kroz taj okvir moguća je komunikacija zasnovana na otvorenim standardima i to u kompletnom lancu vrijednosti aktivnog upravljanja potrošnjom. KONČAR-KET u ovom projektu ima zadaću graditi softversku podršku za povezivanje obnovljivih izvora energije i sustava za upravljanje u energijom u zgradarstvu s glavnom platformom. Pilot lokacije projekta su u Helsinkiju, Beogradu, Londonu i Ateni. Projekt HOLISDER financiran je kroz EU program Obzor 2020 usmjeren na istraživanje i inovacije, kroz ugovor broj 768614.
http://holisder.eu/

CROSSBOW - CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market

Projekt CROSSBOW u prvom je redu usmjeren na operatore prijenosnog sustava kao korisnike rješenja. Projekt promovira ideju zajedničkog korištenja i prekograničnog upravljanja varijabilnim izvorima energije i spremnicima energije. Projekt CROSSBOW omogućit će veći stupanj korištenja čistih izvora energije, ujedno smanjujući operativne troškove mreže i podižući ekonomsku tržišnu isplativost obnovljivih izvora i spremnika energije. Cilj projekta je pružiti operatorima prijenosnog sustava veću razinu fleksibilnosti i robusnosti. Rješenja projekta podižu fleksibilnost, omogućuju napredno upravljanje razmjenama na prekograničnim vodovima, podižu osmotrivost mreže i daju potporu novim tržišnim sudionicima poput agregatora. Rezultati projekta CROSSBOW evaluirat će se u 8 operatora prijenosnog sustava u jugoistočnoj Europi. U projektu, KONČAR-KET ima vodeću ulogu u izradi rješenja za upravljanje spremnicima energije u centraliziranom i distribuiranom obliku kroz virtualne spremnike energije, te pruža tehničku podršku za više pilot demonstratora. Financiran je kroz EU program Obzor 2020 usmjeren na istraživanje i inovacije, kroz ugovor broj 773430.
http://crossbowproject.eu/


Automatska regulacija proizvodnje

PROZA AGC

PROZA AGC  je naš sustav koji je u potpunosti razvijen u KONČAR KET-u s funkcijama Sekundarne regulacije snage razmjene i frekvencije te tercijarne regulacije za operatore prijenosnog sustava i za funkcionalnost automatizirane provedbe voznog reda za centre proizvodnje. Primjenjiv je i za funkcije slave  AGC-a kod operatora prijenosnog sustava kada postoji nadređeni koordinator kontrolnog bloka kao i  slave funkcija u centru proizvodnje kada sekundarnu regulaciju snage razmjene i frekvencije provodi kontrolno područje.

PROZA AGC je modularne arhitekture izveden u redundantnoj konfiguraciji s mogućnošću izbora modula ovisno o implementaciji i korisničkim zahtjevima.

PROZA AGC je samostalan sustav u redundantnoj konfiguraciji s omogućenom dvosmjernom komunikacijom sa SCADA sustavima koristići standardizirane protokole bez ograničenja na izbor SCADA sustava s kojima se povezuje, kao i implementiranom podrškom za povezivanje s eksternim aplikacijama i sustavima.

PROZA AGC funkcije za implementaciju kod operatora prijenosnog sustava su:

 • predprocesiranje podataka
 • podrška za kontrolno područje i kontrolni blok
 • višestruki izvori mjerenje i izbor prioritetnog mjerenj
 • izračun greške kontrolnog područja/bloka
 • PI regulacijski algoritam
 • merit order lista pri selekciji AGC jedinice
 • slanje setpoint-a
 • praćenje regulacijskih rezervi
 • simulacija odzivnosti AGC jedinica.

PROZA AGC funkcije za implementaciju u centrima proizvodnje je reduciran skup funkcija:

 • predprocesiranje podataka
 • merit order lista pri selekciji AGC jedinice
 • slanje setpoint-a
 • simulacija odzivnosti AGC jedinica.