Interdisciplinarni pristup

Nudimo sveobuhvatne usluge na području automatizacije i upravljanja uključujući; analizu zahtjeva, planiranje i dizajn sustava, vođenje projekata, detaljni dizajn, programiranje, ispitivanje, puštanje u pogon, izradu operativnih priručnika, obuku osoblja i operativnu podršku. Usluge, također, uključuju nadzor i provjeru statusa starije generacije upravljačkih sustava i analizu operativnosti sustava te ugovore o održavanju.

Oslanjajući se na iskustvo i stručnost pružamo interdisciplinarni pristup u suradnji s internim stručnjacima iz područja telekomunikacija, računalnih mreža i programskih sustava.


Proizvodnja, Prijenos i Distribucija el. energije, Plinski transportni i distribucijski sustav, Transport

Pouzdano vođenja sustava

Naša prednost je u dugogodišnjem iskustvu u implementaciji informacijskih sustava za upravljanje i nadzor u stvarnom vremenu te aplikacijama za analize, predviđanja, tržišne funkcije kao potpora poslovnim procesima Operatora prijenosnog sustava (elektroenergetike i plina), Operatora distribucijskog sustava (elektroenergetike i plina),  Centara proizvodnje električne energije i Željezničkog transportnog sustava.

Svi sustavi koje implementiramo su modularni, visokih performansi, neosjetljivi na greške s ugrađenom redundancijom na svim razinama.

Pri zamjenama sustava u dispečerskim centrima osiguravamao paralelan rad postojećih i novih sustava ugradnjom vlastitih programskih i strojnih rješenja uz kontinuiran i  nesmetan rad dispečera i operativnog osoblja.

Integriramo informacijske sustave osiguravajući automatizaciju poslovnih procesa i odvijanja aktivnosti, integraciju inženjerskih i tržišnih/financijskih podataka, konzistenciju podatka te osnovu za analize i poslovno odlučivanje.

Vodimo računa o mogućnosti izmjena informacijskih sustava i aplikacija nakon uvođenja nove tehnologije, uz zadržavanje korisničkih zahtjeva.

Projektiramo, implementiramo, ispitujemo i puštamo u pogon:

Dispečerski centri prijenosa i distribucije električne energije

 • SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
 • Aplikacije za napredne analize EES-a (Energy Management System, Distribution Management System)
 • Automatizirana regulacija proizvodnje /Sekundarna regulacija snage razmjene i frekvencije  (u centrima prijenosa)
 • Tržišne aplikacije
 • Jedinstven pristup korisničkom sučelju aplikacija preko web portala za tržišne i izvještajne funkcije
 • Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja
 • Sustav za prognozu rada vjetroelektrana
 • Sustav obračunskih mjerenja
 • Skladište podataka
 • Zajednički model podataka

Centri proizvodnje električne energije – nadzor i upravljanje proizvodnim objektima u centrima sliva:

 • SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
 • Aplikacije za planiranje pogona proizvodnih objekata
 • Aplikacija za obračunska mjerenja
 • Izvještajne aplikacije
 • Aplikacija voznog reda
 • Sustav obračunskih mjerenja
 • Planiranje pogona
 • Automatizirana regulacije proizvodnje,
 • Web portal i skladište podataka.

Dispečerski centri u plinskom sektoru

Sustavima lokalnog i daljinskog nadzora i vođenja obuhvaćene su sve komponente:

 • procesnih instrumenata,
 • mjernih sustava,
 • telemetrijskih jedinica,
 • komunikacijskih sustava
 • centara  lokalnog i daljinskog vođenja
 • sustav nadzora kvalitete plina

u cilju prikupljanja, prijenosa i obrade procesnih podataka, na svim razinama sustava.

Implementiramo aplikacijska rješenja za kompleksne obrade procesnih podataka u realnom i proširenom realnom vremenu, kao što su različiti procesni proračuni, prognoze, simulacije, i dr.

Dispečerski centri u transportu:

 • SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
 • Upravljanje i nadzor elektrovučnim postrojenjima
 • Upravljanje i nadzor postrojenjima za sekcioniranje
 • Upravljanje i nadzor rastavljačima kontaktne mreže u kolodvorima
 • Upravljanje i nadzor rastavljačima za napajanje grijanja skretnica
 • Nadzor telekomunikacijske mreže

U svim dispečerskim centrima je instaliran SCADA sustav temeljen na integracijskoj platformi PROZA NET:

http://koncarkethr.lin61.host25.com/upravljacki-centri/it-rjesenja/