Interdisciplinarni pristup

Nudimo sveobuhvatne usluge na području automatizacije i upravljanja uključujući; analizu zahtjeva, planiranje i dizajn sustava, vođenje projekata, detaljni dizajn, programiranje, ispitivanje, puštanje u pogon, izradu operativnih priručnika, obuku osoblja i operativnu podršku. Usluge, također, uključuju nadzor i provjeru statusa starije generacije upravljačkih sustava i analizu operativnosti sustava te ugovore o održavanju.

Oslanjajući se na iskustvo i stručnost pružamo interdisciplinarni pristup u suradnji s internim stručnjacima iz područja telekomunikacija, računalnih mreža i programskih sustava.


Proizvodnja, Prijenos i Distribucija el. energije, Plinski transportni i distribucijski sustav, Transport

Pouzdano vođenja sustava

Naša prednost je u dugogodišnjem iskustvu u implementaciji informacijskih sustava za upravljanje i nadzor u stvarnom vremenu te aplikacijama za analize, predviđanja, tržišne funkcije kao potpora poslovnim procesima Operatora prijenosnog sustava (elektroenergetike i plina), Operatora distribucijskog sustava (elektroenergetike i plina),  Centara proizvodnje električne energije i Željezničkog transportnog sustava.

Svi sustavi koje implementiramo su modularni, visokih performansi, neosjetljivi na greške s ugrađenom redundancijom na svim razinama.

Pri zamjenama sustava u dispečerskim centrima osiguravamao paralelan rad postojećih i novih sustava ugradnjom vlastitih programskih i strojnih rješenja uz kontinuiran i  nesmetan rad dispečera i operativnog osoblja.

Integriramo informacijske sustave osiguravajući automatizaciju poslovnih procesa i odvijanja aktivnosti, integraciju inženjerskih i tržišnih/financijskih podataka, konzistenciju podatka te osnovu za analize i poslovno odlučivanje.

Vodimo računa o mogućnosti izmjena informacijskih sustava i aplikacija nakon uvođenja nove tehnologije, uz zadržavanje korisničkih zahtjeva.

Projektiramo, implementiramo, ispitujemo i puštamo u pogon:

Dispečerski centri prijenosa i distribucije električne energije

 • SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
 • Aplikacije za napredne analize EES-a (Energy Management System, Distribution Management System)
 • Automatizirana regulacija proizvodnje /Sekundarna regulacija snage razmjene i frekvencije  (u centrima prijenosa)
 • Tržišne aplikacije
 • Jedinstven pristup korisničkom sučelju aplikacija preko web portala za tržišne i izvještajne funkcije
 • Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja
 • Sustav za prognozu rada vjetroelektrana
 • Sustav obračunskih mjerenja
 • Skladište podataka
 • Zajednički model podataka

Centri proizvodnje električne energije – nadzor i upravljanje proizvodnim objektima u centrima sliva:

 • SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
 • Aplikacije za planiranje pogona proizvodnih objekata
 • Aplikacija za obračunska mjerenja
 • Izvještajne aplikacije
 • Aplikacija voznog reda
 • Sustav obračunskih mjerenja
 • Planiranje pogona
 • Automatizirana regulacije proizvodnje,
 • Web portal i skladište podataka.

Dispečerski centri u plinskom sektoru

Sustavima lokalnog i daljinskog nadzora i vođenja obuhvaćene su sve komponente:

 • procesnih instrumenata,
 • mjernih sustava,
 • telemetrijskih jedinica,
 • komunikacijskih sustava
 • centara  lokalnog i daljinskog vođenja
 • sustav nadzora kvalitete plina

u cilju prikupljanja, prijenosa i obrade procesnih podataka, na svim razinama sustava.

Implementiramo aplikacijska rješenja za kompleksne obrade procesnih podataka u realnom i proširenom realnom vremenu, kao što su različiti procesni proračuni, prognoze, simulacije, i dr.

Dispečerski centri u transportu:

 • SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
 • Upravljanje i nadzor elektrovučnim postrojenjima
 • Upravljanje i nadzor postrojenjima za sekcioniranje
 • Upravljanje i nadzor rastavljačima kontaktne mreže u kolodvorima
 • Upravljanje i nadzor rastavljačima za napajanje grijanja skretnica
 • Nadzor telekomunikacijske mreže

U svim dispečerskim centrima je instaliran SCADA sustav temeljen na integracijskoj platformi PROZA NET:

http://koncarkethr.lin61.host25.com/upravljacki-centri/it-rjesenja/

 

Značajni projekti

Nacionalni i Rezervni dispečerski centar & 4 prijenosna mrežna centra HOPS-a

Projektom je obuhvaćena konsolidacija centara, zamjena opreme i dodavanje novih funkcionalnosti u centrima Hrvatskog Operatora prijenosnog sustava: mrežnim centrima, NDC-u, te uspostava rezervnog NDC-a uz nadzor i upravljanje nad svim objektima HOPS-a.

Projekt je značio modernizaciju i implementaciju novih tehnologija i funkcionalnosti što uključuje: zamjenu zastrajele opreme SCADA sustava, zamjenu zastarjele opreme LFC-a, uvođenje dodatnih EMS funkcija, prilagodbu postojećih MMS funkcija i imlementaciju novih, implementaciju Sustava za obračunska mjerenja, nadogradnju Sustava za nadledanje EES-a u stvarnom vremenu, implementaciju novih funkcija: Sustav za upravljanje vjetroelektranama, Sustava za lociranje atmosferskih pražnjenja te uspostavu Sustava za nagledanje mreže i sigurnosti.

Zamjena postojećih SCADA sustava izvedena je na način da je osiguran nesmatan rad operativnog osoblja kroz instalaciju protokol konvertera u svim objektima elektroenergetskog sustava HOPS-a koji su uključeni u sustav daljinskog vođenja.

Ovaj projekt predstavlja značajan tehnološki iskorak u vođenju prijenosne mreže HOPS-a i postavlja temelj za budući razvoj i nadogradnju programskih sustava koji su potpora vođenju EES-a zasnovanu na principima otvorenih sustava i uređene informatičke infrastrukture.
Centri su u pogonu od 2013. godine.

Revitalizacija SCADA sustava u Plinacru

Tijekom projekta revitalizacija SCADA sustava izvršena je zamjena i integracija sklopovske i programske opreme u Nacionalnom dispečerskom centru (NDC) i Redundantnom dispečerskom centru (RDC) s detaljnijim tvorničkim testiranjima te višestrukim specifičnim testiranjima na lokaciji naručitelja. Provedena je edukacija sistemskog i dispečerskog osoblja naručitelja. Cijeli projekt je završen prije isteka 24-mjesečnog roka. Projekt je, uz cjelodnevni nadzor i upravljanje transportnom plinskom mrežom, značajno pridonio pouzdanijem i naprednijem vođenju plinske transportne mreže funkcijama prognoziranja potrošnje, dinamičkim simulacijama plinske mreže u realnom i budućem vremenu.

Rezervni dispečerski centar Albanskog operatora prijenosnog sustava

Osnovne funkcionalnosti implementirane u rezervnom dispečerskom centru OST-a su SCADA i Automatska regulacija proizvodnje (AGC).
SCADA sustav je temeljen na našoj integracijskoj platformi PROZA NET s funkcijama nadzora i upravljanja s 23 transformatorske stanice pod nadležnošću Albanskog operatora prijenosnog sustava. AGC sustav je naš novorazvijeni sustav PROZA AGC, koji se koristi za upravljanje proizvodnjom regulacijskih hidroelektrana u Albaniji, s ciljem održavanja frekvencije sustava i snage razmjene sa susjednim operatorima prijenosnih sustava na ugovorenim vrijednostima, tj. sekundarne regulacije snage razmjene i frekvencije.