Više desetljeća uspješne realizacije

Implementiramo procesne informacijske sustave za automatsko upravljanje, regulaciju i nadzor postrojenja u elektroenergetici, plinskom sektoru, vodoprivredi, industriji i transportu, kao i integrirane sustava upravljanja i zaštite na svim razinama: razina polja, razina postrojenja, razina nadređenoga centra vođenja.


Naše aktivnosti su usmjerene na razvoj i primjenu uređaja namijenjenih izgradnji sustava automatike, upravljanja i zaštite u energetskim, industrijskim, vodoprivrednim postrojenjima i transportu.

Naša prednost je poznavanje tehnologije i poslovnih procesa što nam omogućava da uspješno realiziramo cjelovita rješenja i najsloženijih sustava automatike, upravljanja i zaštite.

Imamo znanje o funkcijama, strukturi, programskim rješenjima i alatima za projektiranje, parametriranje i ispitivanje uređaja od kojih gradimo sustave.

Kod generacijski i tehnološki različite opreme u istom postrojenju koju nije moguće direkno međusobno spojiti u funkcionalnu cjelinu, implementiramo naša programska i strojna rješenja i prilagodbe.

 

Najznačajnija područja

Automatika

Cjelovita rješenja za automatizaciju hidroelektrana, termoelektrana, industrijskih procesa, procesa u vodoprivredi uz sigurnost funkcionalnosti.
Na hidroelektranama implementiramo automatiku agregata, sustave turbinske regulacije, upravljanje branom i rasklopištem, nadzor i nadređeno vođenje na nivou hidroelektrane/sliva te uklapanje u elektroenergetski sustav.

Upravljanje i zaštita

Realizacija cjelokupnog projekta od izrade eleborata zaštite, konfiguriranja i parametriranje uređaja prema zahtjevima upravljačkog sustava, ispitivanja do puštanje u pogon. Prepoznati smo po uspješnim projektima s najsloženijim sustavima zaštite, mjerenja, lokalnog i daljinskog upravljanja i vođenja za objekte i postrojenja u elektroenergetici, plinskom sektoru, industriji, vodoprivredi i transportu.

Telekomunikacije i mrežna infrastruktura

Projektiramo, implementiramo telekomunikacijsku i mrežnu infrastrukturu za potrebe lokalnog i daljinskog upravljanja na svim razinama.