Više desetljeća uspješne realizacije

Implementiramo procesne informacijske sustave za automatsko upravljanje, regulaciju i nadzor postrojenja u elektroenergetici, plinskom sektoru, vodoprivredi, industriji i transportu, kao i integrirane sustava upravljanja i zaštite na svim razinama: razina polja, razina postrojenja, razina nadređenoga centra vođenja.


Naše aktivnosti su usmjerene na razvoj i primjenu uređaja namijenjenih izgradnji sustava automatike, upravljanja i zaštite u energetskim, industrijskim, vodoprivrednim postrojenjima i transportu.

Naša prednost je poznavanje tehnologije i poslovnih procesa što nam omogućava da uspješno realiziramo cjelovita rješenja i najsloženijih sustava automatike, upravljanja i zaštite.

Imamo znanje o funkcijama, strukturi, programskim rješenjima i alatima za projektiranje, parametriranje i ispitivanje uređaja od kojih gradimo sustave.

Kod generacijski i tehnološki različite opreme u istom postrojenju koju nije moguće direkno međusobno spojiti u funkcionalnu cjelinu, implementiramo naša programska i strojna rješenja i prilagodbe.