SE Vis

Sunčana elektrana Vis priključne snage 3,5 MW smještena je na brdu Griževoj glavici, u blizini naselja Žene Glave, oko 3,6 kilometra jugozapadno od grada Visa te oko 4,8 kilometara istočno od Komiže. Smještena je na lokaciji površine 5,5 hektara, na nadmorskoj visini od oko 250 metara. Očekivana godišnja proizvodnja je oko 5 milijuna kWh električne energije čime se mogu podmiriti potrebe oko 1.600 kućanstava. Izgradnjom sunčane elektrane, otok Vis dobio je veću sigurnost opskrbe električnom energijom. Dodatni prednost sunčane elektrane je što će najveću proizvodnju električne energije imati u najpotrebnije vrijeme, a to je kad je povećana potrošnja tijekom ljetne turističke sezone. Opseg radova je, po sistemu ključ u ruke, je bio izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, izvođenje građevinskih radova pripreme terena, temeljenja i montaže nosivih konstrukcija, montaža i puštanje u pogon fotonaponskih modula, razvoj, isporuka, montaža te puštanje u rad pretvarača, isporuka preostale opreme do uključivo SCADA sustava Proza Net te konačno priključak elektrane na susretno postrojenje TS 35/10 kV Vis. Na SE Vis je ugrađeno 11200 fotonaponskih modula pojedinačne snage 340 Wpp i pet centralnih pretvarača, svaki snage 720kW. Centralni pretvarači su izvedeni kao „power station“ u sklopu kojeg su osim pretvarača integrirani i transformator i srednje naponsko postrojenje izlaznog napona 10(20) kV. Elektrana je uspješno puštena u rad sredinom 2020. godine. U trenutku puštanja u rad SE Vis je bila najveća solarna elektrana u Republici Hrvatskoj.