BETO Gospić

Kogeneracijsko postrojenje na drvnu sječku je mala termoelektrana koja za pogonsko gorivo koristi, ekološki prihvatljivo i CO2 neutralno gorivo – drvnu biomasu. U periodu od 2015. godine uspješno je završeno 9 ugovora od čega je zadnji BETO Gospić završen 2021. godine. Kao na većini ranijih ugovora KET je bio u statusu podizvođača glavnom izvođaču radova Đuro Đaković TEP-u. Snaga elektrane je 6 MWe, od čega će u sustavu poticaja radit do maksimalnih 4,96 MWe. Projektom je predviđeno da se otpadna toplina koristiti za sušenje drvne biomase. Primopredaja električne energije je na 20 kV susretnom postrojenju. Posao je ugovoren po sistemu „ključ u ruke“ u okviru ugovorenog opsega posla, a obuhvaća priključak elektrane na distributivnu mrežu, srednjenaponsko postrojenje, generatorske zaštite i uzbuda, niskonaponski razvod opće i vlastite potrošnje, dizelski agregat, sustav upravljanja elektranom te instrumentaciju i mjerenje. Poseban naglasak na ovim projektima je objedinjavanje elektroenergetike, instrumentacije i upravljanja u jedinstvenu tržišnu ponudu po principu kompletnosti i funkcionalnosti. Isto tako KET je na raspolaganju investitoru u tehničko-pravnim poslovima prema HEP-u po pitanjima priključenja elektrane. Posebna pozornost daje se razvoju specifičnih tehničkih znanja na instrumentaciji i upravljanju parnim procesima, što predstavlja kvalitativnu nadgradnju tehničkih vještina po kojima je KET poznat.