Cjelovita rješenja uz kompletne sustave vođenja

Sudjelovali smo u izgradnji velikog broja objekta za naftnu i plinsku industriju. U ovom području pokrivamo široko područje od elektroenergetskih objekata srednjeg i niskog napona, reguliranih elektromotornih pogona, procesne instrumentacije do sustava upravljanja i sustava daljinskog nadzora i vođenja.


Isporučujemo opremu, instaliramo i puštamo u rad regulirane elektromotorne pogone. Koristimo opremu proizvedenu u KONČAR grupi kao i opremu drugih renomiranih proizvođača zavisno o zahtjevima kupaca. Uspješno integriramo regulirane elektromotorne pogone u sustave upravljanja i nadzora.

Regulirani elektromotorni pogoni imaju sljedeće prednosti u odnosu na druga tehnička rješenja:

  • visoka pouzdanost i raspoloživost, minimalni zahtjevi za održavanjem
  • mogućnost regulacije elektromotornog pogona
  • nema mehaničkih udara na osovinu, radni mehanizam i na spojne mehaničke dijelove
  • trenutno pokretanje iz hladnog stanja, vrlo visoka korisnost i kod reduciranog opterećenja
  • nema propada napona kod pokretanja, ne opterećuje napojnu mrežu jalovom energijom

Prepoznata su i naša rješenja u problematici mjerenja procesnih veličina – protoka plina, kondenzata i vode. Realiziramo algoritme za izračunavanje protoka plina i tekućine te njihovo povezivanje na sustav upravljanja i nadzora. Posebno je potrebno naglasiti adaptivni algoritam za proračun trofaznog protoka na mjernim linijama ulaznog razdjelnika.