Cjelovita rješenja uz kompletne sustave vođenja

Sudjelovali smo u izgradnji velikog broja objekta za naftnu i plinsku industriju. U ovom području pokrivamo široko područje od elektroenergetskih objekata srednjeg i niskog napona, reguliranih elektromotornih pogona, procesne instrumentacije do sustava upravljanja i sustava daljinskog nadzora i vođenja.


Isporučujemo opremu, instaliramo i puštamo u rad regulirane elektromotorne pogone. Koristimo opremu proizvedenu u KONČAR grupi kao i opremu drugih renomiranih proizvođača zavisno o zahtjevima kupaca. Uspješno integriramo regulirane elektromotorne pogone u sustave upravljanja i nadzora.

Regulirani elektromotorni pogoni imaju sljedeće prednosti u odnosu na druga tehnička rješenja:

  • visoka pouzdanost i raspoloživost, minimalni zahtjevi za održavanjem
  • mogućnost regulacije elektromotornog pogona
  • nema mehaničkih udara na osovinu, radni mehanizam i na spojne mehaničke dijelove
  • trenutno pokretanje iz hladnog stanja, vrlo visoka korisnost i kod reduciranog opterećenja
  • nema propada napona kod pokretanja, ne opterećuje napojnu mrežu jalovom energijom

Prepoznata su i naša rješenja u problematici mjerenja procesnih veličina – protoka plina, kondenzata i vode. Realiziramo algoritme za izračunavanje protoka plina i tekućine te njihovo povezivanje na sustav upravljanja i nadzora. Posebno je potrebno naglasiti adaptivni algoritam za proračun trofaznog protoka na mjernim linijama ulaznog razdjelnika.

 

Značajni projekti

Jihar - Stage 2

Zajedno sa svojim podisporučiteljima i podizvođačima u okviru projekta Stage 2 izradili smo izvedbeni projekt te instalirali i pustili u rad trafostanicu 20/0,69 kV/0,4kV sa pripadajućim MCC-om (Motor Control Center) kako bi se osiguralo napajanje cjelokupne opreme na postrojenju, instrumentacijsku i mjernu opremu te implementirali nadzorno – upravljački sustav koji obuhvaća realizaciju funkcija sigurnosti postrojenja, nadzora i upravljanja te procesnih i obračunskih mjerenja.

Projekt EOR

U sklopu projekta EOR, koristeći napredne metode iskorištavanja ležišta nafte i plina, projektirali smo postrojenje, isporučili primarnu i sekundarnu opremu, izveli specijalističke radove uz nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje TS EOR te rekonstrukciju TS Žutica. U odgovornosti Končar-KET-a bila je i isporuka glavne elektroenergetske opreme - transformatora te pretvarača frekvencije i napona. Dodatno smo izveli i pustili u rad elektroenergetskih motora kompresora i ostali elektroenergetski radovi u sklopu projekta.

Izgradnja objekata polja Zebanec i rekonstrukcija postojećih objekata CPS Mihovljan

Projekt Međimurje uključuje izvođenje radova na pet proizvodnih bušotina i radove na sabirno-transportnom sustavu, čime bi se omogućila otprema proizvedenog plina prema centralnoj plinskoj stanici CPS Molve u Podravini u duljini od 73 km, na daljnju obradu i čišćenje. Očišćeni plin odlazio bi u transportni sustav potrošačima, a izdvojeni ugljični dioksid koristio bi sa za utiskivanje u naftna ležišta Žutica i Ivanić u sklopu EOR (Enhanced Oil Recovery) projekta.