Projektiranje sustava upravljanja i nadzora

Izrađujemo strojarske i elektroenergetske projekte te projekte sustava upravljanja i nadzora. Koordiniramo podsustave u svim fazama projekta, isporučujemo i ugrađujemo opremu te izrađujemo aplikacije za upravljanje procesima.


Algoritmi optimizacije

Uz  automatizaciju procesnih linija te izradi aplikacija (u Programmable Logic Controller – PLC i Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) za upravljanje najzahtjevnijim procesima, imamo iskustva i znanja u projektima izgradnje visokonaponskih laboratorija za ispitivanje transformatora te elektroenergetskih postrojenja za napajanje istih.

Projekti uključuju isporuku, montažu, ispitivanje i puštanje u rad elektroenergetskog dijela opreme za visokonaponski laboratorij i elektroenergetsko postrojenje:

  • motor-generatorski set s pretvaračima frekvencije,
  • sustavi rashlade motor-generatorskih setova,
  • kondenzatorske baterije,
  • niskonaponsko (400 V) i srednjenaponsko (3 – 20 kV) postrojenje
  • sustavi uzbude
  • sekundarni sustavi upravljanja, zaštite, mjerenja
  • nadzor vibracija i temperature.

Od posebnog značenja ističemo naša rješenja za:

  • sustav zaštite okoline od vibracija, gdje projektiramo ‘elastično temeljenje’, tj. poseban sustav za kompenzaciju vibracija
  • sustav zaštite od buke, gdje su prigušivači buke u klimatizacijskim kanalima, te specijalni brtveni elementi oko cijevi, kabela i ventilacijskih kanala koji izlaze u vanjski prostor

Naša rješenja omogućavaju značajne doprinose u povećanju proizvodnih kapaciteta – proizvodnje i ispitivanja transformatora.

 

 

Značajni projekti

Rekonstrukcija automatike procesnih linija - "Plamen" Požega

U sklopu projekta rekonstrukcije automatike procesnih linija u tvornici Plamen Požega Končar KET je izveo radove izrade strojarskog (3D) i elektroenergetskog projekta, te projekta sustava upravljanja i nadzora. Dodatno u sklopu projekta je odrađena koordinacija između pojedinih podsustava u fazi projekta te isporuka i ugradnja opreme, izrada aplikacije za upravljanje procesom (PLC+SCADA), ispitivanje i puštanje u pogon

Ispitna stanica Končar - Distributivni i specijalni transformatori

U sklopu projekta izgradnje visokonaponskog laboratorija zajedno s elektroenergetskim postrojenjem za napajanje visokonaponskog laboratorija izveli smo radove izrade projektne dokumentacije, isporuke opreme, montaže te ispitivanja i puštanja u rad. Glavni dio projekta su dva motor-generatorska seta 5 MVA i 0,8 MVA

Pogon ispitne stanice Smit TVSS

Projekt izgradnje pogona ispitne stanice za tvornicu transformatora Smit TVSS, Nymegen Nizozemska ugovoren je od strane Končar KET-a po principu ključ u ruke što uključivalo izradu tehničkog rješenja, dokumentacije te isporuku opreme i puštanje u rad. Pogon osigurava izvor podesivog napona i frekvencije za potrebe ispitivanja energetskih transformatora.