Projektiranje sustava upravljanja i nadzora

Izrađujemo strojarske i elektroenergetske projekte te projekte sustava upravljanja i nadzora. Koordiniramo podsustave u svim fazama projekta, isporučujemo i ugrađujemo opremu te izrađujemo aplikacije za upravljanje procesima.


Algoritmi optimizacije

Uz  automatizaciju procesnih linija te izradi aplikacija (u Programmable Logic Controller – PLC i Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA) za upravljanje najzahtjevnijim procesima, imamo iskustva i znanja u projektima izgradnje visokonaponskih laboratorija za ispitivanje transformatora te elektroenergetskih postrojenja za napajanje istih.

Projekti uključuju isporuku, montažu, ispitivanje i puštanje u rad elektroenergetskog dijela opreme za visokonaponski laboratorij i elektroenergetsko postrojenje:

  • motor-generatorski set s pretvaračima frekvencije,
  • sustavi rashlade motor-generatorskih setova,
  • kondenzatorske baterije,
  • niskonaponsko (400 V) i srednjenaponsko (3 – 20 kV) postrojenje
  • sustavi uzbude
  • sekundarni sustavi upravljanja, zaštite, mjerenja
  • nadzor vibracija i temperature.

Od posebnog značenja ističemo naša rješenja za:

  • sustav zaštite okoline od vibracija, gdje projektiramo ‘elastično temeljenje’, tj. poseban sustav za kompenzaciju vibracija
  • sustav zaštite od buke, gdje su prigušivači buke u klimatizacijskim kanalima, te specijalni brtveni elementi oko cijevi, kabela i ventilacijskih kanala koji izlaze u vanjski prostor

Naša rješenja omogućavaju značajne doprinose u povećanju proizvodnih kapaciteta – proizvodnje i ispitivanja transformatora.