Proizvodnja

Jedno od naših važnijih poslovnih područja je inženjering djelatnost u izgradnji i obnovi objekata i postrojenja za proizvodnju električne energije.
Vlastitim razvojem te gospodarskom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima ovladali smo svim potrebnim znanjima za pružanje kompletne usluge inženjeringa u gradnji i opremanju hidroelektrana, termoelektrana i obnovljivih izvora energije.
Svoju inženjering djelatnost u području proizvodnje električne energije naslanjamo na proizvode primarne (generatori, transformatori, sklopni aparati) i sekundarne elektroopreme (uzbudni sustavi, mjerni, zaštitni i regulacijski uređaji, komandne ploče, sustavi automatskog upravljanja) iz proizvodnog programa grupe KONČAR, ali i drugih poznatih svjetskih proizvođača.


Hidroelektrane

Energija budućnosti

S više desetljeća iskustva u elektroenergetskoj industriji i s mnogobrojnim svjetskim referencama, prepoznati smo kao renomiran i pouzdan partner na izgradnji i obnovi hidroelektrana.

Po  principu  “ključ u ruke” uspješno realiziramo projekte izgradnje novih hidroelektrana, te obnovu, modernizaciju i nadogradnju postojećih. Naša su rješenja uvijek vrhunska.

 


Obnovljivi izvori energije

Doprinos zaštiti okoliša i povećanju energetske održivost sustava

Kod sve većih razmjera utroška energije i trošenja zaliha fosilnih goriva, kao pozitivan odgovor na:

 • ekološki prihvatljive izvore energije,
 • doprinos stabilizaciji klimatskih uvjeta,
 • doprinos sigurnosti opskrbe energijom i povećanju proizvodnje “zelene energije”

imamo rješenja i iskustvo za obnovljive izvore energije:

 • biomasa
 • solarna fotonaponska energija,
 • energija vjetra.

Poseban naglasak na ovim projektima je objedinjavanje elektroenergetike, instrumentacije i upravljanja u jedinstvenu tržišnu ponudu po principu kompletnosti funkcionalnosti. Naručitelju pružamo punu podršku u području elektroenergetike, instrumentacije, upravljanja i opće električne instalacije te rješavanje pitanja priključenja elektrane na elektroenergetsku mrežu.

Naša turn-key rješenja za kogeneracije na drvnu masu daju odgovore na sve tehničke specifičnosti i uključuju:

 • Projektnu dokumentaciju (glavni projekt, izvedbeni projekt, elaborati potrebni za priključak elektrane na mrežu, izrada hook upova za instrumentaciju))
 • Isporuku opreme: SN postrojenje sa relejnom zaštitom (35 kV, 20 kV), glavni i pomoćni NN razvod (400 VAC),                        pomoćno 110 VDC napajanje, blok transformatori i transformatori vlastite potrošnje,                                                            pretvarači frekvencije i napona
 • Instrumentaciju:  mjerenje procesnih veličina vode i pare (temperatura, tlak, protok, razina) , analizatori kisika, mjerni        instrumenti, armatura
 • Upravljanje i regulaciju: redundantna SCADA i PLC s kompletnim nadzorom i zaštitom kotla
 • Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u pogon

Sustav upravljanja i nadzora koji implementiramo je integracijska platforma

PROZA NET: http://koncarkethr.lin61.host25.com/upravljacki-centri/it-rjesenja/