Veća iskoristivost infrastrukture uz optimiranje troškova

Rastuća populacija i kontinuirani razvoj industrije, skupa s težnjom k obnovljivoj „zelenoj“ energiji predstavljaju izazove za operatore prijenosnih mreža. Operatori prijenosnih mreža su, kao rezultat tih izazova, pod velikim pritiskom za izgradnju novih kao i produžavanju života postojećih transformatorskih stanica. Rješavamo izazove!


Elektroenergetika

Postrojenja i prijenosna mreža

Preferirani model od strane operatora prijenosnih sustava je model „ključ u ruke“. Sukladno tome specijalizirali smo se za isporuku „tailor-made“ rješenja.

Rješenja koje nudimo obuhvaćaju:

 • primarnu visokonaponsku opremu,
 • sekundarne sustave upravljanja i zaštite,
 • mjerenja,
 • telekomunikacije
 • vlastita programska rješenja za nadzor i upravljanje te dijagnostiku.

Plinski transportni sustav

Cjelovita rješenja za podršku tehnološkim i tržišnim procesima

Isporučujemo cjelovita rješenja za podršku tehnološkim i tržišnim procesima koji se odvijaju u svim segmentima plinskog transportnog sustava. Isporučeni sustavi se integriraju u poslovno okruženje korisnika.

Sustavima lokalnog i daljinskog nadzora i vođenja obuhvaćene su sve komponente:

 • procesnih instrumenata,
 • mjernih sustava,
 • telemetrijskih jedinica,
 • komunikacijskih sustava
 • centara  lokalnog i daljinskog vođenja

u cilju prikupljanja, prijenosa i obrade procesnih podataka, na svim razinama sustava.

Implementiramo aplikacijska rješenja za kompleksne obrade procesnih podataka u realnom i proširenom realnom vremenu, kao što su različiti procesni proračuni, prognoze, simulacije, i dr.

U području potpore poslovnim procesima na tržištu plina isporučujemo rješenja koja podržavaju sve tržišne procese i koja su integrirana s ostalim sustavima unutar tvrtke (SCADA, sustav daljinskog očitavanja mjernih instrumenata, poslovni informacijski sustav, i dr.) i sustavima drugih sudionika na tržištu plina (voditelji bilančnih skupina, opskrbljivači, PSP, vanjski OTS, regulatorne agencije, ministarstva i dr.).

Sustavi za podršku poslovnim procesima na tržištu plina oblikovani su i prilagođeni prema zahtjevima konkretnih uloga pojedinih sudionika tržišta plina.

Sustavi koje implementiramo:

 • SCADA sustavi različitih konfiguracija, uključujući i sustave s centrima vođenja u redundantnoj konfiguraciji
 • Sustav posebnih funkcija za prognoziranje opterećenja, estimaciju stanja i dinamičku simulaciju u realnom vremenu plinskog transportnog sustava
 • Sustav daljinskog očitanja komercijalnih mjerila protoka plina, te procesnih kromatografa i analizatora za plin
 • Sustav za nadzor uređaja katodne zaštite
 • Opremanje objekata plinskog transportnog sustava uređajima instrumentacije, mjerenja i telemetrije
 • Sustavi za podršku poslovnim procesima na tržištu plina za OTS, VBS, opskrbljivače i OTP
 • Integracija različitih ICT sustava unutar poduzeća – sudionika na tržištu plina.