Korištenje rješenja vlastitog razvoja

Izgradnja/rekonstrukcija/revitalizacija distributivnih elektroenergetskih objekata nivoa naponske transformacije 35/10(20) kV i 110/10(20) kV i nivoa snage transformatora od 2x4MVA do 2x63 MVA.

Za plinske distribucijske sustave isporučujemo cjelovita rješenja za podršku tehnološkim procesima.


Elektroenergetika

Know-how i pouzdanost pri izgradnji novih rekonstrukciji postojećih objekata

Opseg elektroenergetskih radova :

  • Ugradnja energetskih transformatora
  • Ugradnja SN postrojenja (GIS i AIS izvedba)
  • Ugradnja pomoćnih postrojenja (kućni transformator, razvodi AC i DC napajanja)
  • Ugradnja sekundarnih sustava (nadzor, upravljanje, zaštita, mjerenje, TK)

Značajni projekti

Orikum 110/35/20 kV i Himare 110/35/20 kV

Dvije potpuno nove TS u središnjem dijelu Albanije. Projektiranje i izgradnja objekata na samoj TS kao i izgradnja pristupnih puteva ostvareni u suradnji s lokalnom kompanijom uz naš nadzor. Kompletan elektro-paket projektiran, isporučen, ispitan i pušten u pogon s naše strane. Obje TS su rađene paralelno uz našu koordinaciju radova i ispitivanja. Projekt je ostvaren uz suradnju investitora, konzultanta i izvođača.

TS 110/35 kV Pokuplje

Projektom je izvršena zamjena dotrajale opreme ugrađene u TS 110/35 kV, te građevinsko uređenje zgrade transformatorske stanice i okolnog platoa. Staro 35 kV postrojenje zamijenjeno je novim sklopnim blokovima izoliranim SF6 plinom s mikroprocesorskom zaštitom, tipa KSMA-38, proizvođača KONCAR - Aparati i postrojenja. Time je ostvarena znatna ušteda u prostoru trafostanice, cime se u budućnosti omogućuje ugradnja 20 kV postrojenja. Također je ugrađen novi sustav lokalnog i daljinskog upravljanja kao i moderni sustav video nadzora cijelog objekta.

TS Nin

Osim zamjene kompletnog sekundarnog sustava (upravljanje, zaštita, SCADA), projektiran je, isporučen i ispitan sustav regulirane prigušnice (Petersen) na SN. Prema vlastitom programu ispitivanja, napravljena su podešavanja i sekundarna ispitivanja. Funkcionalnost cijelog sustava potvrđena je primarnim probama.


Plinski distribucijski sustav

Integrirana rješenja

Isporučujemo cjelovita rješenja za podršku tehnološkim procesima koji se odvijaju u plinskom distribucijskom sustavu.

Isporučeni sustavi lokalnog i daljinskog nadzora i vođenja procesa distribucije plina obuhvaćaju sve komponente od procesnih instrumenata, mjernih sustava, telemetrijskih jedinica, komunikacijskih sustava i centara lokalnog i daljinskog vođenja. Pored prikupljanja, prijenosa i obrade procesnih podataka, na svim razinama sustava, nude se i aplikacijska rješenja za kompleksne obrade procesnih podataka u realnom i proširenom realnom vremenu, kao što su različiti procesni proračuni, simulacije i dr.

U području potpore poslovnim procesima na tržištu plina isporučuje se rješenje prilagođeno potrebama integrirane uloge ODS-a i opskrbljivača. Rješenje je integrirano s ostalim sustavima unutar poduzeća korisnika.

Naša rješenja:

  • SCADA sustavi različitih konfiguracija
  • Sustav za školovanje dispečera, prognoziranje opterećenja, estimaciju stanja i dinamičku simulaciju u realnom vremenu plinskog distribucijskog sustava
  • Opremanje objekata plinskog distribucijskog sustava uređajima instrumentacije, mjerenja i telemetrije
  • Sustavi za podršku poslovnim procesima na tržištu plina za integriranu ulogu ODS i opskrbljivač
  • Integracija različitih ICT sustava unutar ODS-a.

 

 

Značajni projekti

Sustav daljinskog nadzora i upravljanja distribucijom plina Gradske plinare Zagreb

Gradska plinara Zagreb d.o.o. (GPZ) je najveći operator plinskog distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj koji svoju uslugu pruža na području grada Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice, te općina Brdovec, Pušća, Marija Gorica i Dubravica. Radi unaprjeđenja sigurnosti i kvalitete opskrbe kupaca plinom 2014. godine je realiziran projekt revitalizacije postojećeg SCADA sustava dispečerskom centru Gradske plinare Zagreb pri čemu je implementiran naš SCADA sustav PROZA NET s pripadajućom sklopovskom opremom.
Proza NET SCADA sustav je baziran na novim programskim tehnologijama, jednostavan je za održavanje i proširenje novim funkcionalnostima (npr., GIS, estimator stanja plinske mreže itd.), a otvorena arhitektura omogućuje vertikalnu i horizontalnu integraciju s ostalim IT sustavima.