Korištenje rješenja vlastitog razvoja

Izgradnja/rekonstrukcija/revitalizacija distributivnih elektroenergetskih objekata nivoa naponske transformacije 35/10(20) kV i 110/10(20) kV i nivoa snage transformatora od 2x4MVA do 2x63 MVA.

Za plinske distribucijske sustave isporučujemo cjelovita rješenja za podršku tehnološkim procesima.


Elektroenergetika

Know-how i pouzdanost pri izgradnji novih rekonstrukciji postojećih objekata

Opseg elektroenergetskih radova :

  • Ugradnja energetskih transformatora
  • Ugradnja SN postrojenja (GIS i AIS izvedba)
  • Ugradnja pomoćnih postrojenja (kućni transformator, razvodi AC i DC napajanja)
  • Ugradnja sekundarnih sustava (nadzor, upravljanje, zaštita, mjerenje, TK)