Interdisciplinarni pristup

Naša prednost je u dugogodišnjem iskustvu implementacije informacijskih sustava za upravljanje i nadzor u stvarnom vremenu te aplikacijama za analize, predviđanja, tržišne funkcije kao potpora poslovnim procesima Operatora prijenosnog sustava, Operatora distribucijskog sustava, Centara proizvodnje električne energije i Željezničkog transportnog sustava. Svi sustavi koje implementiramo su modularni, visokih performansi, neosjetljivi na greške s ugrađenom redundancijom na svim razinama. Pri zamjenama sustava u dispečerskim centrima osiguravamo paralelan rad postojećih i novih sustava ugradnjom vlastitih programskih i strojnih rješenja uz kontinuiran i nesmetan rad dispečera i operativnog osoblja. Integriramo informacijske sustave osiguravajući automatizaciju poslovnih procesa i odvijanja aktivnosti, integraciju inženjerskih i tržišnih/financijskih podataka, konzistenciju podatka te osnovu za analize i poslovno odlučivanje. Vodimo računa o mogućnosti izmjena informacijskih sustava i aplikacija nakon uvođenja nove tehnologije, uz zadržavanje korisničkih zahtjeva.
Projektiramo, implementiramo, ispitujemo i puštamo u pogon:

Dispečerski centri prijenosa i distribucije električne energije:
- SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
- aplikacije za napredne analize EES-a (Energy Management System, Distribution Management System)
- automatizirana regulacija proizvodnje /Sekundarna regulacija snage razmjene i frekvencije (u centrima prijenosa)
- tržišne aplikacije
- jedinstven pristup korisničkom sučelju aplikacija preko web portala za tržišne i izvještajne funkcije
- sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja
- sustav za prognozu rada vjetroelektrana
- sustav obračunskih mjerenja
- skladište podataka
- zajednički model podataka

Centri proizvodnje električne energije – nadzor i upravljanje proizvodnim objektima u centrima sliva:
- SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
- aplikacije za planiranje pogona proizvodnih objekata
- aplikacija za obračunska mjerenja
- izvještajne aplikacije
- aplikacija voznog reda
- sustav obračunskih mjerenja
- planiranje pogona
- automatizirana regulacije proizvodnje,
- web portal i skladište podataka