Široko područje primjene uređaja i prilagodljivost različitim tržištima

Na području signalizacije u željezničkoj infrastrukturi naše usluge obuhvaćaju:
• uređaje za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza
• sustave za grijanje skretnica
• napajanje SS uređaja
• uređaje za kontrolu zauzetosti izoliranih odsjeka
• uređaje za kontrolu zauzetosti kratkih odsjeka


Uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza, sustavi za grijanje skretnica, uređaji za kontrolu zauzetosti odsjeka

Sigurnost je najbitnija

Sustav KLC3

Naš sustav KLC3 namijenjen je osiguranju željezničko-cestovnih prijelaza. Sustav može biti aktiviran na sljedeće načine: nailaskom vlaka na tračničke kontakte, naredbom iz kolodvora ili lokalno.

Osnovni dijelovi sustava KLC3 su:

  • KLC3-SP – KLC3-Sigurnosna platforma (Safety Platform),
  • WESS – Podsustav vanjskih elemenata (Wayside Equipment Subsystem),
  • TDSS – Podsustav detekcije vlaka (Train Detection Subsystem),
  • RCSS – Podsustav daljinske kontrole (Remote Control Subsystem),
  • DLSS – Podsustav registracije događaja (Data Logging Subsystem).

 

KLC3-Sigurnosna platforma (KLC3-SP) centralni je logički podsustav Končarevog ŽCP-a. Čine ju dva identična sigurnosna podsustava – kanal A i kanal B. Kanali A i B elektronički su sustavi međusobno povezani optičkom serijskom komunikacijskom sabirnicom. Komunikacija između kanala A i B omogućuje razmjenu informacija o trenutnom stanju svakog kanala. U slučaju kvara komunikacije, sustav će prijeći u sigurno stanje. KLC3-Sigurnosna platforma prima informacije i naredbe od podsustava TDSS, WESS i RCSS te na njihovom temelju upravlja svjetlosnom signalizacijom, zvučnom signalizacijom i polubranicima.

Suvremeno tehnološko rješenje uređaja zasnovano je na mikrokontrolerskim modulima koji u potpunosti zamjenjuju prije korištene relejne sklopove i grupe.

KLC3 centralni logički uređaj osiguranja željezničko-cestovnih prijelaza treća je generacija Končarevih uređaja takve namjene. Sukladan je s CENELEC normom najvišeg stupnja sigurnosti SIL 4.

Mogućnost konfiguracije i korištenja sučelja prema različitim vanjskim uređajima osiguravaju široko područje primjene uređaja i prilagodljivost različitim tržištima.

Električno grijanje skretnica

Bitan uvjet za sigurnost i mogućnost odvijanja prometa u zimskim uvjetima je ispravan rad skretnica u željezničkim kolodvorima. U vremenskim uvjetima niskih temperatura  uz jake i učestale padaline javljaju se problemi stvaranjem naslaga snijega i/ili leda između glavne naležne tračnice i prevodnice čime je onemogućeno priljubljivanje istih, a time i kontrola, odnosno potvrda krajnjeg položaja skretnice.
Naše rješenje problema je ugradnja električnog grijanja skretnica s ciljem podizanja temperature metalnih dijelova skretnice te sprječavanja nastajanja naslaga snijega i leda.

Značajni projekti

Željezničko-cestovni prijelaz Novska

Željezničko-cestovni prijelaz Novska jedan je od preko 100 prijelaza osiguranih centralno-logičkim uređajem osiguranja KŽCP-DK-EM. Kao druga generacija Končarevih uređaja osiguranja željezničko-cestovnih prijelaza, KŽCP-DK-EM se na hrvatskim prugama ugrađuje od 2000. godine. Nasljeđuje ga treća generacija uređaja, KLC3, sa razinom sigurnosti SIL 4.

Električno grijanje skretnica na pruzi Zagreb GK – Rijeka, dionica pruge Moravice – Škrljevo

Električno grijanje skretnica na pruzi Zagreb GK – Rijeka, dionica pruge Moravice – Škrljevo uključivalo je isporuku, montažu, ispitivanje i puštanje u pogon sustava grijanja skretnica za 11 kolodvora. Sustav grijanja je obuhvatio 71 skretnicu, napajanje je izvedeno preko transformatorske stanice sa kontaktne mreže 25/0,23 kV za 7 kolodvora dok je napajanje iz elektrodistributivne mreže izvedeno je za 4 kolodvora. U radu je od 2014. godine.

Željezničko-cestovni prijelaz Mirići

Za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza Mirići na pruzi Zagreb GK – Rijeka ugrađen je KLC3 – centralno-logički uređaj razine sigurnosti SIL 4.
Od vanjskih uređaja na lokaciji treba istaknuti hidraulički postavljač polubranika (Končarev proizvod) te LED cestovne signale.
U radu je od 2016. godine.