Rješenja za potrebe konzuma na autocestama i drugim infrastrukturnim objektima

Izvodimo radove isporuke, montaže, ispitivanja i puštanja u pogon:

• energetskih transformatora naponskog nivoa 110 kV (110/20(10) kV, 20 MVA)
• 110 kV GIS postrojenja renomiranih proizvođača (Končar, Siemens,..)
• postrojenja 20(10) kV
• 20 kV postrojenja za kompenzaciju jalove snage (Petersenova prigušnica s kontinuiranom promjenom induktiviteta)
• sustava pomoćnih napajanja (AC i DC)
• svih sustava nadzora, upravljanja, mjerenja i signalizacije.


Transformatorske stanice uz infrastrukturne objekte i magistralne puteve

Osiguravanje konzuma

Transformatorske stanice za potrebe opskrbe šireg područja kao i za potrebe konzuma na autocestama.