Povećanje kvalitete napona i smanjenje troškova električne energije

Uspješno smo realizirali izgradnju brojnih elektrovučnih podstanica (EVP), postrojenja za sekcioniranje kontaktne mreže, postrojenja za predgrijavanje vagona, postrojenja za kompenzaciju jalove energije ispravljačkih stanica kao rješenje za smanjenje troškova za prekomjernu preuzetu jalovu energiju -
Pružamo usluge izgradnje navedenih objekata po principu "ključ u ruke", uključujući izradu dokumentacije, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, isporuku i montažu opreme, ispitivanje i puštanje u pogon. U sklopu projekata također uvodimo lokalno i daljinsko upravljanje rastavljačima za sekcioniranje kontaktne mreže u kolodvorima, kao i izvodimo prilagodbe signalno-sigurnosnih uređaja naponu napajanja kontaktne mreže.

Naše usluge uključuju:
• uvažavanje potreba i zahtjeva kupaca,
• primjenu proizvoda iz proizvodnog asortimana grupe KONČAR te drugih renomiranih proizvođača,
• primjenu vlastitog znanja i dugogodišnjeg iskustva,
• primjenu politike i standarda za zaštitu okoliša i
• primjenu naprednih tehničkih i tehnoloških znanja.


Elektrovučna postrojenja, postrojenja za kompenzaciju jalove energije, postrojenja za sekcioniranje kontaktne mreže

Značajne uštede električne energije i poboljšanje kvalitete napona

Elektrovučne podstanice

  • Elektrovučna podstanica (EVP) je elektroenergetsko postrojenje u kojem se izmjenični napon iz elektroprivredne mreže pretvara u napon sukladan primijenjenom sustavu električne vuče.

Postrojenja za sekcioniranje

  • Postrojenje za sekcioniranje (PS) je rasklopno elektroenergetsko postrojenje koje služi za električno razdvajanje i spajanje pojedinih sekcija kontaktne mreže jednofaznog sustava 25 kV, 50 Hz.

Postrojenja za kompenzaciju jalove energije

  • Dio elektrovučnih vozila na prugama elektrificiranim izmjeničnim sustavom 25 kV, 50 Hz su, osim, radne, značajni potrošači i jalove energije što uzrokuje značajne troškove u cijeni električne energije i utječe na kvalitetu napona.