Povećanje kvalitete napona i smanjenje troškova električne energije

Uspješno smo realizirali izgradnju brojnih elektrovučnih podstanica (EVP), postrojenja za sekcioniranje kontaktne mreže, postrojenja za predgrijavanje vagona, postrojenja za kompenzaciju jalove energije ispravljačkih stanica kao rješenje za smanjenje troškova za prekomjernu preuzetu jalovu energiju -
Pružamo usluge izgradnje navedenih objekata po principu "ključ u ruke", uključujući izradu dokumentacije, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, isporuku i montažu opreme, ispitivanje i puštanje u pogon. U sklopu projekata također uvodimo lokalno i daljinsko upravljanje rastavljačima za sekcioniranje kontaktne mreže u kolodvorima, kao i izvodimo prilagodbe signalno-sigurnosnih uređaja naponu napajanja kontaktne mreže.

Naše usluge uključuju:
• uvažavanje potreba i zahtjeva kupaca,
• primjenu proizvoda iz proizvodnog asortimana grupe KONČAR te drugih renomiranih proizvođača,
• primjenu vlastitog znanja i dugogodišnjeg iskustva,
• primjenu politike i standarda za zaštitu okoliša i
• primjenu naprednih tehničkih i tehnoloških znanja.


Elektrovučna postrojenja, postrojenja za kompenzaciju jalove energije, postrojenja za sekcioniranje kontaktne mreže

Značajne uštede električne energije i poboljšanje kvalitete napona

Elektrovučne podstanice

  • Elektrovučna podstanica (EVP) je elektroenergetsko postrojenje u kojem se izmjenični napon iz elektroprivredne mreže pretvara u napon sukladan primijenjenom sustavu električne vuče.

Postrojenja za sekcioniranje

  • Postrojenje za sekcioniranje (PS) je rasklopno elektroenergetsko postrojenje koje služi za električno razdvajanje i spajanje pojedinih sekcija kontaktne mreže jednofaznog sustava 25 kV, 50 Hz.

Postrojenja za kompenzaciju jalove energije

  • Dio elektrovučnih vozila na prugama elektrificiranim izmjeničnim sustavom 25 kV, 50 Hz su, osim, radne, značajni potrošači i jalove energije što uzrokuje značajne troškove u cijeni električne energije i utječe na kvalitetu napona.

Značajni projekti

Zamjena sustava električne vuče 3 kV= sustavom 25 kV, 50 Hz na pruzi Moravice-Rijeka-Šapjane

Projektom ISEV izgradili smo pet novih elektrovučnih podstanica (EVP) 110/25 kV (EVP Delnice, EVP Vrata, EVP Plase, EVP Sušak i EVP Matulji), pet novih postrojenja za sekcioniranje kontaktne mreže 25 kV (PSN Skrad, PSN Lokve, PSN Drivenik, PSN Sveti Kuzam i PSN Rijeka), centar daljinskog upravljanja (CDU) Rijeka, uključujući izradu dokumentacije, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U sklopu projekta također je uvedeno mjesno i daljinsko upravljanje rastavljačima za sekcioniranje kontaktne mreže u kolodvorima i izvedena prilagodba signalno-sigurnosnih uređaja novom naponu napajanja kontaktne mreže.

Postrojenje za kompenzaciju jalove energije u EVP 110/25 kV Mrzlo Polje i Oštarije

Kao idealno rješenje za smanjenje troškova za prekomjernu preuzetu jalovu energiju projektirali smo i implementirali postrojenje za kompenzaciju jalove energije u elektrovučnim podstanicama Mrzlo Polje i Oštarije . Postrojenje se može dinamički prilagođavati uvjetima u mreži pomoću potrebnog broja statičkih pretvarača. Upotrebom statičkih pretvarača u potpunosti se rješava problem prekomjerno preuzete jalove energije kako induktivne tako i kapacitivne komponente.

Nova postrojenja za sekcioniranje kontaktne mreže 25 kV

Projektom ISEV izgradili smo pet novih postrojenja za sekioniranje kontaktne mreže 25 kV: PSN Skrad, PSN Lokve, PSN Drivenik, PSN Sveti Kuzam i PSN Rijeka.