Pouzdano upravljanje sustavom

Nudimo sveobuhvatne usluge na području automatizacije i upravljanja uključujući; analizu zahtjeva, planiranje i dizajn sustava, vođenje projekata, detaljni dizajn, programiranje, ispitivanje, puštanje u pogon, izradu operativnih priručnika, obuku osoblja i operativnu podršku. Usluge, također, uključuju nadzor i provjeru statusa starije generacije upravljačkih sustava i analizu operativnosti sustava te ugovore o održavanju. Oslanjajući se na iskustvo i stručnost pružamo interdisciplinarni pristup u suradnji s internim stručnjacima iz područja telekomunikacija, računalnih mreža i programskih sustava.

Dispečerski centri u plinskom sektoru
Sustavima lokalnog i daljinskog nadzora i vođenja obuhvaćene su sve komponente:
- procesnih instrumenata
- mjernih sustava
- telemetrijskih jedinica
- komunikacijskih sustava
- centara lokalnog i daljinskog vođenja
- sustav nadzora kvalitete plina
u cilju prikupljanja, prijenosa i obrade procesnih podataka, na svim razinama sustava.
Implementiramo aplikacijska rješenja za kompleksne obrade procesnih podataka u realnom i proširenom realnom vremenu, kao što su različiti procesni proračuni, prognoze, simulacije, i dr.

Dispečerski centri u transportu:
- SCADA sustav za nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu
- upravljanje i nadzor elektrovučnim postrojenjima
- upravljanje i nadzor postrojenjima za sekcioniranje
- upravljanje i nadzor rastavljačima kontaktne mreže u kolodvorima
- upravljanje i nadzor rastavljačima za napajanje grijanja skretnica
- nadzor telekomunikacijske mreže