Više desetljeća uspješne realizacije

Cjelovita rješenja za automatizaciju postrojenja u elektroenergetici i željezničkoj infrastrukturi uz sigurnost funkcionalnosti.
Na hidroelektranama implementiramo automatiku agregata, sustave turbinske regulacije, upravljanje branom i rasklopištem, nadzor i nadređeno vođenje na nivou hidroelektrane/sliva te uklapanje u elektroenergetski sustav.
Realizacija cjelokupnog projekta od izrade eleborata zaštite, konfiguriranja i parametriranje uređaja prema zahtjevima upravljačkog sustava, ispitivanja do puštanje u pogon. Prepoznati smo po uspješnim projektima s najsloženijim sustavima zaštite, mjerenja, lokalnog i daljinskog upravljanja i vođenja za objekte i postrojenja u elektroenergetici i željezničkoj infrastrukturi.