TS Budimci

15/04/2019

Ugovor za dobavu, isporuku i ugradnju elektro opreme u TS 35/10(20)kV Budimci

U travnju 2019. društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport d.d. je s naručiteljem HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. potpisalo ugovor za isporuku i ugradnju elektro opreme u TS 35/10(20)kV Budimci.

U sklopu ugovora ugradit će se i pustiti u rad slijedeće tehnološke cjeline:

  • Postrojenje 35 kV unutrašnje izvedbe sastavljeno iz zrakom izoliranih sklopnih blokova
  • Postrojenje 20(10) kV unutrašnje izvedbe sastavljeno iz zrakom izoliranih sklopnih blokova,
  • Maloomski otpornik za uzemljenje neutralne točke,
  • Transformator vlastite potrošnje
  • Sekundarna oprema upravljanja, regulacije, zaštite, mjerenja, signalizacije i telekomunikacija,
  • Sustavi izmjeničnog i istosmjernog napajanja,

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Niskonaponske sklopke i prekidači, Distributivni i specijalni transformatori te Mjerni transformatori.

Planirani rok završetka je 12 mjeseci.