KONČAR predstavio projekt HE Kamburu u Keniji

04/04/2019

Konferencija Africa Hydro, najveća konferencija na temu hidroelektrana u Africi, održana je ove godine od 2. do 4. travnja u Namibiji (Windhoek).

Specifična energetska situacija u Africi, u kojoj u prosjeku manje od 25 posto populacije ima stabilan ili bilo kakav pristup električnoj energiji, uz značajan postojeći hidro-potencijal te mnoge najavljene projekte (i nove hidroelektrane i rehabilitacije postojećih), učinile su ovu konferenciju uistinu posjećenom. Kao i proteklih nekoliko godina, KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) aktivno je sudjelovao na konferenciji člankom i prezentacijom Stipana Kaleba na temu aktualnog projekta rehabilitacije generatorskih jedinica i pomoćnih sustava na HE Kamburu (3 x 37 MVA), u Keniji.

S obzirom na to da je više od 50 posto postojećih hidroelektrana u Africi starije od 40 godina te im samim time uskoro slijede nužne rehabilitacije, KONČAREVA prezentacija pobudila je veliko zanimanje. Na završnom govoru Konferencije projekt rehabilitacije HE Kamburu posebno je istaknut kao jedan od glavnih primjera gdje se, uz zadovoljavanje svih tehničkih zahtjeva kupca (KenGen), unatoč visokoj složenosti projekta, također vodilo računa o praktičnoj obuci kupca za kompleksne montažne radove, što postaje sve učestaliji zahtjev, kao i o visokom stupnju praćenja procedura za zaštitu na radu, što je na Konferenciji u više navrata spomenuto kao velik problem na sličnim projektima u Africi.

Također, tijekom i nakon Konferencije obavljeni su brojni sastanci i razgovori o mogućnosti da se KONČAR još više uključi u brojne nadolazeće projekte i dodatno proširi svoje aktivnosti u Africi.