Cigre

CIGRE, Cavtat - 2013.

Ekonomska analiza zamjene visoke izvedbe 110 kV postrojenja s poluvisokom izvedbom

Primjena adaptivnog Fourierovog filtra proširenog opsega u numeričkoj zaštiti

Mjerenje električnih karakteristika energetskog kabela u vjetroagregatu 2,5 MW nakon povezivanja

Novi, moderni sustav upravljanja HE Dubrovnik

Određivanje statičkih i lomno mehaničkih svojstava ljevanog čelika osovinskog rukavca vjetroagregata

Balansiranje vjetroagregata na direktan pogon

Poboljšano komuniciranje pri projektiranju i izgradnji rasklopnih postrojenja

Osnove izrade 4D simulacije i njena primjena na proširenju TS 400/110/10 kV Zemblak

Potpuno iskorištavanje koraka polja unutar dvosabirničkog VN rasklopnog postrojenja izvedbe sa srednjim stupom

Identificiranje i praćenje opreme korištenjem RFID tehnologije uz trenutni uvid u status opreme na gradilištu RP-a

Programska podrška za razmjenu i analizu ostvarenih elektroenergetskih veličina

Primjeri i primjene IEEE standarda C37.94 za povezivanje telekomunikacijske i opreme za prijenos signala zaštite

Koordinirana regulacija napona energetskih transformatora

Upotreba digitalnih radio modema u povezivanju trafostanica X/10 kV kao zamjena za postojeće analogne radio veze

Cijevne HE Bhavani Kattalai Barrage

Završna ispitivanja i puštanje u pogon agregata A HE Zakučac

Iskustva u realizaciji složenih projekata na hidroelektranama na prekomorskim tržištima Indije i Kenije

Rafinerija nafte Rijeka – sustav za brzo rasterećenje

Modernizacija sustava sekundarne regulacije frekvencije i snage razmjene hrvatskog EES-a

Revitalizacija sustava daljinskog vođenja u DCV Elektro Primorska

 

CIGRE, Opatija - 2012. 

Primjena web servisa za ostvarivanje vertikalne komunikacije u IEC 61850 sustavima

Programska podrška za komunikaciju IEC 61850 protokolom prema SCADA sustavima u upravljačkim centrima

Modeliranje elektroenergetske mreže HEP OPS-a i susjednih operatora prijenosnih sustava za potrebe rada EMS sustava

Daljinski nadzor i upravljanje hidroelektranama iz centra sliva rijeke Cetine

Rekonstrukcija centra daljinskog upravljanja Zagreb Hrvatskih željeznica

Sustav za nadzor i upravljanje u DP Jug Mostar

 

 

 

CIGRE, Cavtat - 2011.

 Distribuirani sustav daljinskog vođenja u Rafineriji nafte Rijeka

 Sustav upravljanja i zaštite u pogonu napajanja ispitne stanice

 Revitalizacija zaštite sabirnica u TS 110/20 kV Matulji

 Sistemska zaštita kod neželjenih tokova struja u željezničkoj kontaktnoj mreži 25 kV

 TS 220/110/35 kV Fier - zaštita i upravljanje, protokol IEC 61850 - tehničko rješenje sekundarnog sustava

 TS 220/110/35 kV Skoplje 1 - upravljačko zaštitni terminali i protokol IEC 61850 - tehničko rješenje sekundarnog sustava

 Grupno upravljanje hidroelektranom Lešće

 Hijerarhija provođenja sekundarne regulacije frekvencije i djelatne snage razmjene u hrvatskom EES-u

 Novi pristupi i mogućnosti integracije modernih distribuiranih staničnih upravljačkih sustava i informacijskih sustava u upravljačkim centrima

 Referentna arhitektura za napredne elektroenergetske sustave

 Razvoj i integracija programske podrške za DNP3 protokol u SCADA sustave

 Programske tehnologije i vremenske dimenzije razmjene podataka AGC/EMS i MMS 

 Daljinski nadzor VF i DZ uređaja

 Povećanje pouzdanosti nadzora i upravljanja EES-a korištenjem javne mobilne mreže (Slovenija) 

 Infrastruktura za punjenje električnih vozila

 Unaprjeđenje vođenja EES-a nadogradnjom dispečerskih centara u distribucijama Tuzla i Bihać

 

CIGRE, Zadar – 2010.

Procedure i koraci adaptacije opreme u EE objektima HEP OPS-a pri implementaciji novih SCADA sustava

Prikaz novog EMS-a u NDC-u HEP-OPS-a

Mrežna infrastruktura za potrebe novih upravljačkih centara HEP-OPS-a

Sustav nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja u TS 110/20-35 kV Vrbovsko

Napredne metode vizualizacije elektroenergetskog sustava

Unifikacija podataka i obrada u mrežnim centrima za novi SCADA sustav

Implementacija modernih rješenja u rekonstrukciji TS 110/35 kV Priština 1

Funkcijsko modeliranje distribuiranih procesnih aplikacija u elektroenergetskom sustavu

Pregled metodologija za procjenu rizika

Sustav za dodjelu i praćenje prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Aplikacija za financijski obračun prekograničnih prijenosnih kapaciteta

Sustav nadzora, upravljanja i regulacije pogona vjetro-elektrane Pometeno brdo

Primjena servisno orijentirane arhitekture u upravljanju virtualnim elektranama