Sustavi automatskog upravljanja i nadzora

Realizacija procesnih informacijskih sustava za automatsko upravljanje, regulaciju i nadzor postrojenja u elektroenergetici i industriji važna je i vrlo uspješna djelatnost KET-a.

Osnovne komponente ovih procesnih informacijskih sustava distribuirane strukture su: procesni kontroleri, paneli za lokalno upravljanje te operatorske stanice. U realizaciji projekata iz ovog područja naši stručnjaci primjenjuju opremu i sustave renomiranih svjetskih proizvođača.

 

U elektroenergetici većina aktivnosti u realizacije ovih sustava usmjerena je na hidroelektrane.

Naši sustavi obuhvaćaju sve dijelove hidroelektrane, od hidromehaničke opreme preljevnih polja na brani,hidromehaničke opreme u strojarnici, preko glavnih i pomoćnih agregata i njihovih pomoćnih pogona, do rasklopnih postrojenja i nadređenih centara upravljanja

opširnijeIskustvo naših stručnjaka i testirani korisnički programi omogućuju nam da postignemo visoku razinu automatizacije elektrane, uvažavajući raspoložive vodene resurse, tehnološka i ekološka ograničenja, ulogu elektrane u elektroenergetskom sustavu, učešće u regulaciji snaga/frekvencija, višenamjensko raspolaganje vodom i slično.

Za elektrane koje sudjeluju u regulaciji snaga/frekvencija rješavamo, opremom i programima, nadogradnju sustava lokalne automatike, kako bi optimalno funkcionirao u sprezi s nadređenim centrom daljinskog vođenja.

U termoelektranama naši procesni informacijski sustavi omogućuju centralizirani nadzor i upravljanje svih elektroenergetskih postrojenja, kao i pomoćnih pogona.

U procesnoj industriji (nafta,plin,vodoprivreda...) realiziramo sustave automatskog upravljanja i regulacije pojedinačnih pogona (npr. kompresorske stanice, kemijska priprema vode,transport fluida) i cijelih proizvodnih procesa.

Iz centara upravljanja koje godinama uspješno gradimo,daljinski se upravljaju i nadziru elektroenergetska i tehnološka postrojenja.

Primjer zadatka koji uspješno rješavamo jest opremanje crpnih stanica u vodoprivredi sustavima automatike. Automatsko pokretanje i zaustavljanje velikih crpki, reguliranje pogona po protoku ili tlaku, ovisno o zahtjevima konzuma, daljinsko upravljanje iz centra s funkcijama optimiranja tipične su funkcije koje realiziramo.

Sustave centralnog vođenja proširujemo aplikativnom programskom podrškom za optimalno vođenje procesa. Na primjer: na temelju dinamičke simulacije plinskog transportnog sustava računaju se postavne veličine kojima se određuje kako će lokalna automatika (tj. programi u PLC-ovima) upravljati dislociranim dijelom procesa ili pogonom.


Neovisno o području primjene rekonstrukcija starih postrojenja posebni je poslovni i tehnički izazov. Rijetko se odjednom mijenja cijeli stari sustav upravljanja. Naprotiv, posao se odvija u fazama prilagođenim planiranim obustavama pogona. Uskladiti nove i stare dijelove u cjelovitu i pouzdanu funkcijsku cjelinu često nije jednostavno. Vremensko planiranje, zajedno s drugim zahvatima (npr. na primarnoj opremi), što kraći prekidi pogona, rad noću i vikendima posebnosti su ovog posla, a na njima smo izgradili naše brojne reference.


Reference – Automatski nadzor i upravljanje