Sustavi upravljanja

KONČAR više od četvrt stoljeća aktivno sudjeluje u razvoju i primjeni uređaja namijenjenih izgradnji sustava upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima.

Stručnjaci Končar-KET-a, u suradnji s investitorima i tehnološkim partnerima, stekli su veliko iskustvo u realizaciji sustava upravljanja industrijskih procesa i postrojenja elektroenergetskog sustava (elektrane, transformatorske stanice...). Dobro poznavanje značajki:

  • primijenjene primarne opreme,
  • tehnologije procesa i sustava te
  • opreme i programa od kojih gradimo navedene sustave

omogućava nam da uspješno (od drugih) realiziramo cjelovita rješenja i najsloženijih sustava upravljanja.


Na svim razinama današnjih sustava upravljanja funkcije se izvode programski. KET-ovi stručnjaci u detalje poznaju funkcije, građu, programska rješenja i alate za projektiranje, parametriranje i ispitivanje uređaja od kojih grade sustave.

Često se složeni sustavi upravljanja sastoje od raznorodne opreme i podsustava koje nije moguće direkno međusobno spojiti u funkcionalnu cjelinu. U takvim će slučajevima razvojni inženjeri KET –a izraditi prilagodne uređaje ili programska rješenja koji omogućuju skladni rad opreme raznih proizvođača i tehnologija.

Ova naša sposobnost posebno je važna u postupnim, djelomičnim ili cjelovitim zamjenama i rekonstrukcijama sustava upravljanja u energetici, transportu i industriji.