OBNOVLJIVI IZVORI

Korištenje obnovljivih izvora energije predstavlja imperativ razvoja svakog razvijenog društva, ali i obavezu društva u očuvanju i zaštiti okoliša za buduće generacije. S druge strane, ulaganje u razvoj novih proizvoda potiče i razvija konkurentsku sposobnost svakog privrednog subjekta.

Iz tog razloga i u želji plasiranja novog hrvatskog proizvoda na tržište, još 2005. godine KONČAR-KET je  temeljem vlastitog istraživanja i razvoja, a uz pomoć ostalih društava iz grupe KONČAR, razvio, projektirao, proizveo i pustio u pogon vjetroagregate 1MW i 2,5MW. Vjetroagregati su instalirani na vjetroelektrani Pometeno brdo kod Splita (ukupne instalirane snage 17,5MW) i u komercijalnom su pogonu, dio  još od 2008.godine, a dio od 2012. godine.

Razvoj tehnologije vjetroagregata u proteklih dvadesetak godina, išao je u smjeru proizvodnje agregata što veće snage, većeg promjera rotora, jednostavnije proizvodnje, upotrebe sigurnijih i jeftinijih materijala, opreme koja bi u vrlo zahtjevnom, najkraće mogućem vijeku trajanja od 20 godina, uz neophodno servisiranje i održavanje, udovoljila svim garantiranim performansama proizvođača uz uvijek prisutnu i garantiranu, vrlo visoku raspoloživost.

Imajući u vidu tražene karakteristike vjetroagregata, u KONČARU smo osmislili, razvili i proizveli vjetroagregate, čija se serijska proizvodnja danas odvija u proizvodnim pogonima tvornica KONČAR u Zagrebu.

Izgradnja vjetroelektrane predstavlja složen inženjering posao čiji postupak počinje s  vrlo zahtjevnim  pripremnim radnjama, pažljivim izborom opreme, proizvodnjom svih komponenti uz stroge kontrole provjere kvalitete svakog proizvedenog dijela, preciznim pozicioniranjem vjetroagregata na terenu te različitim, vrlo opsežnim  završnim ispitivanjima, a nakon izgradnje, propisanim redovitim održavanjem uz kontinuirano praćenje i podešavanje proizvodnje kroz upravljanje postrojenjem.

Većina zemalja donijela je zakonsku regulativu za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije, pa time i vjetroelektrana i potiče njihovu izgradnju, aktivno sudjeluje u zaštiti okoliša, ujedno  poštujući vlastitu, iz međunarodnog ugovora prihvaćenu obvezu smanjenja emisije stakleničkih plinova.

Proizvodnja električne energije iz energije vjetra neprekidno je u porastu i polako, ali postojano  zamjenjuje ostale konvencionalne proizvođače električne energije koji u proizvodnji koriste fosilna goriva. Dok su troškovi proizvodnje po kWh električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste fosilna goriva u stalnom porastu, dijelom i zbog porasta cijene samih energenata, dotle je cijena troškova proizvodnje po kWh električne energije proizvedene iz vjetroelektrana u postepenom padu prvenstveno zbog razvoja novih tehnoloških rješenja, te smanjenja samih troškova upravljanja, servisiranja i održavanja postrojenja. Uz ovu činjenicu valja istaknuti i utjecaj vjetroagregata na smanjenje emisije stakleničkih plinova o čemu dovoljno govori i činjenica da samo jedan vjetroagregat snage 2,5 MW koji radi 2300 sati godišnje na nazivnoj snazi, može proizvesti električnu energiju dovoljnu za potrebe 1500 kućanstava i  smanjiti emisiju CO2 za 4002 tone.