VODA

Svijest o vodi općenito se mijenja u cijelom svijetu. Javlja se povećana potreba za izvorima pitke vode jer je pitka voda postala dragocjeno prirodno blago. S druge strane, količina otpadnih voda stalno raste kao rezultat promijenjene demografske slike, gospodarskog razvoja i urbanizma. Zbog tih su razloga javna i privatna poduzeća diljem svijeta u „Končar – Inženjering za energetiku i transport“ pronašli iskusnog partnera koji posjeduje rješenja u cjelokupnom sektoru vodoprivrede: od crpljenja i obrade pitke vode, preko transporta i distribucije iste pa sve do skupljanja i obrade otpadnih voda. 

Končar je pouzdan partner u vodoprivredi sa širokom paletom tehničkih rješenja i usluga. Učinkovita „sve u jedan“ rješenja predstavljaju odličan način kojim se zadovoljavaju zahtjevi gospodarstva i okoliša. Naša rješenja, koja su usklađena s najvišim standardima kvalitete i korištena svugdje u svijetu, kao i znanje naših stručnjaka primijenjeno u industriji pretvorilo je Končar u jedno od najpoželjnijih poduzeća za suradnju u sektoru vodoprivrede. 

Končar je pružatelj cjelokupnih elektrotehničkih rješenja za međunarodne projekte vodoprivrede, tvrtka specijalizirana za projekte „Ključ u ruke“. I voditelj projekta i stručnjak za obradu voda su dio našeg kadra. Končar upravlja svim razinama u projektiranju i gradnji postrojenja, od samih projekata, preko planova i radova pa do puštanja u pogon.  

             

 Uređaj za demanganizaciju pitke vode, Petruševec, Hrvatska Water Supply

 

Vodoopskrba 

Opskrba čistom vodom je ključni uvjet za zdravlje društva. Končar je odličan partner počevši od gradnje malih, pojedinačnih crpnih stanica, pa sve do velikih vodoopskrbnih sustava gdje Končar svojom širokom paletom znanja i tehničkih rješenja preuzima odgovornost za cjelokupni projekt, projektiranje, vođenje projekta, puštanje u pogon i održavanje cijelog sustava s ciljem bolje koordinacije pri izradi postrojenja, optimizacije sustava i uštede električne energije.

   

 Rekonstrukcija PS/TS Strmica, Rijeka, Hrvatska 

 

Odvodnja i pročišćivanje otpadnih voda 

Polovica svih otpadnih voda je gradska otpadna voda. Količina otpadnih voda u svijetu se nastavlja povećavati i pročišćivanje otpadnih voda zbog zaštite okoliša postaje ključan zahtjev za sve lokalne vlasti. Končar nudi provjerene tehnologije pri obradi otpadnih voda. Naša rješenja vode brigu ne samo o što boljem pročišćavanju otpadnih voda nego i o energetskoj efikasnosti i uštedi električne energije prilikom rada sustava za pročišćivanje. Končar je spreman za svakog investitora izraditi postrojenje koje u potpunosti udovoljava njegovim zahtjevima. 

   

Mjerenja protoka, tlaka i padalina u kanalizacijskom sustavu grada Zagreba - Projekt2B, Zagreb 

 

Navodnjavanje 

Navodnjavanje je tradicionalna tehnologija u agronomiji. Podzemna voda, kao i ona iz jezera i rijeka se može koristiti za navodnjavanje polja. Končar izrađuje vrhunske sustave za navodnjavanje koji korisniku omogućuje da navodnjavanje polja bude učinkovito.

 

C.S. El Salam No. 4, Egipat 

 

Sustav upravljanja 

Končar – Inženjering za energetiku i transport je provjereno i globalno poznato ime kada se radi sustavima nadzora, zaštite i upravljanja koji omogućuju optimiziranje sustava vodoopskrbe, odvodnje i navodnjavanja uz povećanu sigurnost, bolje praćenje rada cijelog sustava kao i smanjivanje gubitaka. Proza Net SCADA sustav je vlastiti Končarev proizvod, koji je našao svoju primjenjivost u raznim područjima poput energetike, plinske i naftne industrije i vodoprivrede.  

   

 Prikaz SCADA-a sustava Projekt2A, Zagreb

 Prikaz SCADA-a sustava Projekt2A, Zagreb PROZA NET SCADA temelji se na IEC komunikacijskim normama te podržava veliki broj komunikacijskih protokola kao što su: IEC 61850, IEC60870-5-104, IEC60870-5-103, IEC60870-5-101, MODBUS Serial, MODBUS TCP/IP, LON, DNP3.0…
Sustav implementira arhitekturu „klijent – poslužitelj“. Temelji se na objektno orijentiranim komponentnim tehnologijama koje omogućavaju veliku fleksibilnost u primjeni te jednostavnije održavanje. Modularna struktura omogućava prilagođavanje, proširivanje i implementaciju novih funkcija.

 

 Sklopovska konfiguracija

  Vodoprivreda - opseg aktivnosti [pdf]

 Reference: Vodoprivreda