Proizvodnja električne energije

Jedno od važnijih poslovnih područje KONČARA je inženjering djelatnost u izgradnji objekata i postrojenja za proizvodnju električne energije.

Vlastitim razvojem te različitim višim oblicima gospodarske suradnje s domaćim i inozemnim partnerima KONČAR je ovladao najmodernijim tehnologijama za proizvodnju primarne i sekundarne elektroopreme te potrebnim znanjima neophodnima za opremanje i gradnju:

  • hidroelektrana,
  • termoelektrana i
  • drugih vrsta elektrana (vjertroelektrane, diesel elektrane itd.).

KONČAR-KET nudi i oprema gore navedene objekte po načelu "ključ u ruke".

KONČAR-KET svoju inženjering djelatnost naslanja na proizvode primarne (generatori, transformatori, sklopni aparati) i sekundarne elektroopreme (uzbudni sustavi, mjerni, zaštitni i regulacijski uređaji, komandne ploče, sustavi automatskog upravljanja) iz proizvodnog programa grupe KONČAR, ali i drugih poznatih svjetskih proizvođača.

 
Hidroelektrane, izgradnja novih i obnova postojećih, jedno su od naših ključnih poslovnih područja ("core business-a") te glavna izvozna djelatnost. Od 1948. godine i prve HE Mariborski otok, snage 1 x 24MVA u Sloveniji, preko prve hidroelektrane realizirane za izvoz 1957. – HE Chichoki Mallian, 3 x 5,5MVA u Pakistanu, HE Đerdap 1,3 x 190MVA u Srbiji i HE Haditha, 6 x 128MVA u Iraku, HE Messochora, 2 x 90MVA u Grčkoj, do danas je opremljeno više od 150 hidroelektrana u zemlji i svijetu, s ukupno više od 350 generatora ukupne snage preko 15.000MVA.

U suradnji s poznatim domaćim i stranim proizvođačima hidromehaničke i turbinske opreme te izvoditeljima građevinskih radova KONČAR –KET je tehnološki potpuno osposobljen za realizaciju najkompleksnijih projekata ove vrste.

Neke od realiziranih hidroelektrana po svojoj tehničkoj kompleksnosti afirmirale su KONČAR-KET i na svjetskom tržištu i svrstale ga uz bok poznatih svjetskih inženjering tvrtki.

Reference: hidroelektrane

KONČAR-KET nudi kompletna rješenja za automatizaciju hidroelektrana koja uključuju automatiku agregata, upravljanje branom i rasklopištem, nadzor i nadređeno vođenje na nivou hidroelektrane/sliva te uklapanje u elektroenergetski sustav. Vladanje ovakvim znanjima smatramo posebno značajnim za kvalitetno bavljenje inženjeringom hidroelektrana te garantiranje njene ugovorene funkcionalnosti.

Reference: automatski nadzor i upravljanje

Slijedimo svjetski trend povećanja poslovnih aktivnosti na obnovi, modernizaciji i revitalizaciji, uključujući i povećanje snage postojećih hidroelektrana. Primjenjujući nove tehnologije te bogato dugogodišnje iskustvo i na ovom polju postižemo zapažene rezultate.

"KONČAR u revitalizaciji hidroelektrana"

Termoelektrane, izgradnja novih i obnova postojećih, sljedeće je važno područje aktivnosti KONČAR-a u opremanju objekata za proizvodnju električne energije.
Dosad je KONČAR isporučio više od 160 turbogeneratora ukupne snage 5600MVA, te raspolaže znanjem i tehnologijom za proizvodnju turbogeneratora jedinične snage do 600MVA.

KONČAR-KET posjeduje znanja i iskustva za samostalno izvođenje inženjering radova na kompletnoj elektroopremi termoelektrane, uključujući generator i njemu pripadajuće električne podsustave.

KONČAR-KET je pouzdani partner proizvođačima primarne opreme i korisnicima koji detaljno poznaju tehnološki proces termoelektrane i to za realizaciju specifične elektroopreme kao što su elektromotorni pogoni, izvori i razvod pomoćne elektroenergije, sustavi upravljanja i zaštite i sl.

"KONČAR - Termoelektrana Plomin"

Duge vrste elektrana (vjetar, diesel, sunce, gorivne ćelije itd.) također su predmet poslovnog interesa KONČARA.
Na temelju rezultata vlastitog razvoja KONČAR-KET je zakoračio u poslovno područje izgradnje vjetroelektrana kao još jednog obnovljivog izvora električne energije.

Vjetroagregat K80 [pdf]

Vjetroagregat KO-VA 57/1 [pdf]