Prijenos i distribucija električne energije

 • Izgradnja novih i obnova postojećih postrojenja i objekata za prijenos i distribuciju električne energije jedno je od naših ključnih poslovnih područja ("core business-a").

Prateći razvoj i potrebe elektroprijenosnog sustava u zemlji, KONČAR je 1953. godine proizveo i isporučio prvu visokonaponsku opremu za napon 123kV, 1961. godine za napon 245kV, a već 1976. godine za napon 420kV.

Kasnih 70-ih godina prošlog stoljeća, nakon uspješne izgradnje ovih postrojenja i objekata za domaće kupce i tako stečenih referenci, KONČAR počinje ugovarati i graditi slična, a tehnički zahtjevnija postrojenja na stranim tržištima (Iran, Irak, Nigerija, Egipat, Malezija itd).

Do sada smo uspješno isporučili i pustili u pogon preko 300 prijenosnih trafostanca nazivnog napona 123kV do 420kV te preko 3000 transformatorskih stanica za potrebe distribucije napona 12kV do 123kV.

 
  
 

Gradimo transformatorske stanice i rasklopišta različitih izvedbi:

 • za vanjsku ili unutarnju montažu
 • klasične, zrakom izolirane (AIS-air insulated substations),
 • metalom oklopljene i SF6 plinom izolirane (GIS-gas insulated substations) do 170kV
 • "hibridne", "modularne", "CIS" (Compact Integrated Switchgear)
 • mobilne transformatorske stanice
 • ostale nestandardne izvedbe, prema posebnim zahtjevima korisnika

U izgradnji transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja koristimo glavnu opremu iz proizvodnog programa KONČAR društava, kao na primjer:

 • energetski transformatori
 • prekidači
 • rastavljači
 • mjerni transformatori
 • kompozitni potporni izolatori
 • SN & NN blokovi

Potpuno vladamo najsloženijim sustavima zaštite, mjerenja lokalnog i daljinskog upravljanja i vođenja za gore navedene objekte i postrojenja. Po potrebi, a prema zahtjevima korisnika, ugrađujemo opremu različitih svjetskih proizvođača te ju uspješno integriramo u sustav traženih funkcija.

Opširnije: Sustavi upravljanja

Radimo i mobilne transformatorske stanice 132/11 kV 25 MVA. Mobilne transformatorske stanice može se koristiti u slučajevima: 

 • obnove i održavanja postojećih energetskih objekata uz zahtjev kontinuiranog napajanja 
 • prirodnih katastrofa (poplave, potresi, ledena kiša, udarac munje) 
 • iznenadnih kvarova postojeće opreme (požar postojećeg transformatora) 
 • privremenog napajanja gradilišta ili industrijskih objekata 

Opširnije: Mobilna transformatorska stanica

Dugogodišnje iskustvo u projektiranju, isporuci najsloženije opreme, montaži, ispitivanju i puštanju u pogon postrojenja dokazuje da je KONČAR-KET sposoban isporučivati transformatorske stanice i rasklopišta do napona 420kV, po načelu "ključ u ruke", prema suvremenim tehničkim rješenjima te s kvalitetom jednakom onoj najpoznatijih svjetskih izvoditelja.

Reference: Trafostanice u prijenosu i distribuciji