ZAŠTITA OKOLIŠA

Upravljanje okolišem sastavni je dio ukupne poslovne politike društva.

Kako bi osigurali učinkovito vođenje, upravljanje i koordinaciju politike za okoliš, uključujući i organizaciju akcija za zaštitu okoliša, kao osnovu sustava upravljanja primijenili smo međunarodnu normu za sustav upravljanja okolišem, ISO 14001:2004.

Sustav predstavlja organizacijski okvir koji se neprekidno prati i povremeno revidira kao odgovor na promjenu unutarnjih i vanjskih čimbenika.

Opseg sustava za upravljanje okolišem obuhvaća sve aktivnosti unutar društva, a posebno aktivnosti vezane uz gradnju objekata i postrojenja.

 

 

 

certifikat ISO 14001 [pdf]

 

 

politika upravljanja okolišem [pdf]