UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću radnika, prema normi OHSAS 18001:2007, uveden je s namjerom neprekidnog poboljšavanja uvjeta rada, smanjivanjem rizika u svim radnim procesima i mjestima rada, stalnom brigom o zdravlju svih radnika, s ciljem sprečavanja svih oblika ozljeda i profesionalnih oboljenja u vezi s radom.

 

    

 

certifikat OHSAS 18001 [pdf]

 

 

politika upravljanja zašt. zdravlja i sigur. na radu [pdf]