UPRAVLJANJE KVALITETOM

KONČAR-KET nastoji istaknuti kvalitetu u svim fazama realizacije projekta – ugovora kako bi se osigurala visoka razina kvalitete tijekom cijelog životnog vijeka bilo kojeg od naših objekata i postrojenja.

Politika kvalitete i ciljevi provode se kroz sustavni pristup upravljanju kvalitetom temeljenim na zahtjevima ISO 9001, kontinuiranim provjeravanjem, ocjenom postignuća i rezultata te kontinuiranim unaprjeđivanjem poslovnih procesa.

 

 

certifikat ISO 9001 [pdf]

 

 

politika kvalitete [pdf]