LJUDSKI POTENCIJALI

Najveću snagu KONČAR-KET-a predstavljaju naši visokoobrazovani, visokostručni, iskusni, dinamični i kreativni djelatnici s dodatnim profesionalnim znanjima. Od naših 270 zaposlenika, 240 ima fakultetsku naobrazbu od čega su: 6 doktora znanosti i 14 magistara znanosti, a u završavanju poslijediplomskih studija imamo 17 doktoranada i 8 sveučilišnih specijalizanata. Većina naših zaposlenika su aktivni članovi u domaćim i stranim profesionalnim organizacijama i udrugama.

Sukladno našoj viziji, ali i rastućim poslovnim obvezama, u posljednjih nekoliko godina zaposlili smo veći broj mladih visokoobrazovanih djelatnika te tako postigli učinkovitu kombinaciju mladosti i iskustva.

Stjecanje novih znanja, cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje ustaljena je praksa u KONČAR-KET-u. Programi obrazovanja i seminari menadžmenta, računalnih alata i metoda te stranih jezika stalno su otvoreni za sve djelatnike.