Rezervni dispečerski centar za OST pušten u pogon

10. 2. 2018

Pušten je u pogon Rezervni dispečerski centar (RDC) za operatora prijenosnog sustava OST u Albaniji.

Početkom veljače 2018. godine pušten je u pogon Rezervni dispečerski centar (RDC) za OST, operatora prijenosnog sustava u Albaniji. Centar radi paralelno s Nacionalnim dispečerskim centrom (NDC) OST-a, a upravljanje se prebacuje na RDC u slučaju prestanka rada NDC-a.  Dvije glavne funkcionalnosti u RDC-u su SCADA i Automatska regulacija proizvodnje (AGC).

SCADA sustav je Končareva PROZA NET. Ona služi za nadzor i upravljanje s 23 trafostanice pod nadležnošću OST-a. U svaku je transformatorsku stanicu dodatno instaliran Končarev sklopovski i programski komunikacijski koncentrator, LKKU, koji služi za: komunikaciju s RDC-om, kontrolu upravljačke nadležnosti između NDC-a i RDC-a, ali i kao konvertor protokola gdje je to bilo potrebno. 

Kao AGC sustav koristi se Končarev novo razvijeni PROZA HAT AGC. On služi za upravljanje proizvodnjom regulacijskih hidroelektrana u Albaniji, s ciljem održavanja frekvencije sustava i razmjene sa susjednim operatorima prijenosnih sustava na ugovorenim vrijednostima. Za potrebe AGC-a, Končar je razvio vlastiti upravljački program za TASE.2/ICCP komunikaciju, koji se koristi za razmjenu podataka između RDC-a i NDC-a te između RDC-a i Kosova.

Ovo je prva instalacija Končarevih SCADA i AGC sustava u centrima prijenosa.

 

Geografski prikaz trafostanica koje su povezane na RDC

  

Primjer jednopolne sheme trafostanice u PROZA NET

  

Primjer AGC ekranskog prikaza