Novi ugovor za distributivne trafostanice u Hrvatskoj

1. 9. 2017

U rujnu 2017.godine društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d. (KONČAR-KET) je s naručiteljem HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka potpisalo ugovor za dobavu i montažu 35 kV postrojenja u TS 110/35/10(20) kV Krasica.

TS 110/35/10(20) kV Krasica je važno čvorište elektroenergetskog sustava u Republici Hrvatskoj, stoga je rok za realizaciju ugovora vrlo kratak te iznosi 120 dana od potpisivanja ugovora. Predmet isporuke je 35 kV postrojenje s dvostrukim sistemom sabirnica tipa 2BVK 38-25-08, proizvođača KONČAR - Sklopna postrojenja s pripadajućom sekundarnom opremom i zaštitom od električnog luka u svim glavnim odjeljcima postrojenja. Nakon završene montaže potrebno je, prema planu kontrole kvalitete, kompletno postrojenje ispitati. KONČAR-KET ima obvezu stavljanja postrojenja pod napon te sudjelovati u probnom pogonu istoga.

Također, KONČAR-KET ima obavezu izrade tehničke dokumentacije karakterističnih polja 35 kV postrojenja, što uključuje tehnički opis uređaja i princip rada, pregledne nacrte, mjerne skice i mase uređaja, tipske strujne sheme i priključne planove.

Vrijednost ugovora iznosi 4,7 milijuna kuna.