Tehnički pregled transformatorske stanice Novalja

24. 5. 2017

Uspješno je obavljen tehnički pregled transformatorske stanice Novalja.

Dana 24. svibnja 2017. godine uspješno je zaključen tehnički pregled na transformatorskoj stanici 110/20(10) kV Novalja. U cilju poboljšanja stanja postrojenja 110 kV i povećanja sigurnosti te pouzdanosti opskrbe kupaca na području Novalje, izvedena je nabava i ugradnja prigušnica s automatskom regulacijom. Posao vrijednosti 4 milijuna kuna HEP ODS Elektrolika Gospić ugovorio je s KONČAR - Inženjeringom za energetiku i transport u rujnu 2015. godine. Ugradnjom prigušnica s automatskom regulacijom po sistemu jedna prigušnica po transformatoru, u potpunosti je eliminirana mogućnost pojave previsokih napona dodira u transformatorskim stanicama 20/0.4 kV i pripadajućim niskonaponskim mrežama te mogućnost pojave visoko intermitirajućih prenapona u srednjenaponskoj mreži na području Novalje.