TS Ivanić Grad

1. 10. 2017

Tijekom listopada 2017.g. društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d. (KONČAR-KET) potpisalo je ugovor za rekonstrukciju i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Ivanić Grad.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 26,9 milijuna kuna. Rok završetka ugovora za rekonstrukciju iznosi 24 mjeseci.

Tijekom rekonstrukcije građevinski će se adaptirati postojeća zgrada i plato, izvesti građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji dvostrukog sustava sabirnica i spojnog voda te dalekovodnih i spojnih polja. Također će se izvesti zamjena primarne i sekundarne opreme te opreme sustava daljinskog vođenja i telekomunikacije u postojećim 110 kV poljima.

U projektima osim KONČAR-KET-a sudjeluju i sljedeća društva grupe KONČAR: Električni visokonaponski aparati, Mjerni transformatori, Sklopna postrojenja, Niskonaponske sklopke i prekidači te Elektronika i informatika.